Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

SMS-systemet

SMS-systemet for løsladelserne er nede her til morgen. Alle løsladelser kan ses på DdB's hjemmeside. Så hjælp lige hinanden med at få spredt informationerne om løsladelserne, mens vi arbejder på at finde årsagen, som muligvis hænger sammen med den provokerede strømafbrydelse EnergiMidt uanmeldt foretog i torsdags i Linde.

Beklager!

 

/Sekretariatet

AFLYSNING UGE 21

Hovedbestyrelsen har, med baggrund i den vejrmæssige situation, på telefonmøde torsdag morgen (23. maj 2013) besluttet at aflyse alle DdB-flyvninger i uge 21. Der ændres ikke på den fremadrettede flyveplan for 2013.

/Sekretariatet

Opsamlingsplanen 2013 - opdatering

Hermed nogle få rettelserne den den tidligere offentliggjorte opsamlingsplan.

STRØMAFBRYDELSE

Hele Linde by og omegn blev lørdag d. 18. maj 2013 kl. 15.19 ramt af en omfattende strømafbrydelse. En 10 KV ledning på en transformator station var stået af. Fejlen var rettet ca. kl. 17.30. Det betød afbrydelse af adgangen til DdB's server. Denne er nu reetableret.

 

/Sekretariatet

PROBLEMER MED HJEMMESIDEN - LØST

Der er problemer med hjemmesidens menuer, hvor stort set alle menu-underpunkterne mangler. Der arbejdes på at finde årsagen. Vi har pt. ikke et sluttidspunkt.

/Sekretariatet

 

SÆSONSTART 2013 opd. 7/5 kl. 22.30

Så er sæsonstarten 2013 frigivet og kan hentes her.

Evt. fejl og mangler bedes rapporteret til Sekretariatet snarest muligt, så vi hurtigt kan få de sidste ting på plads.

Forenings- og medlemsprogrammerne

Disse programmer er nu (29/4) afsendt fra Sekretariatet og bedes installeret snarest muligt.

/Sekretariatet

Sektionernes kapflyvningsplaner 2013 opd. 4/4 kl. 14.00

Sektionernes kapflyvningsplaner er nu endelig klar og kan findes her.

Evt. fejl og mangler rapporteres til Sekretariatet snarest muligt!

/Sekretariatet

Sidste nyt

Ny transportaftale pr. 1. april 2013 - se her!

/Sekretariatet

Ekstra ringe 2013

De bestilte ekstra ringe 2013 er nu afsendt fra Sekretariatet til de berørte foreningers kasserere!

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet