Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Vaccinefordeling

I vedhæftet link er fordelingen over vaccinerne. Der er sendt vaccine ud til ca 70.000 duer her første gang.

Se fordelingen her.

/Tommy

Tyveri fra 2 brevdueslag

Der har natten til 30. oktober været indbrud i 2 slag i Åbenrå. Her er der stjålet ca. 80 duer fra hhv Kent Olsen 070 og Niels Nadolny 240. Udover duerne er der stjålet kurve mm.

De fleste af duerne er ringet med 070- og 240-ringe. Enkelte duer med 000-ringe.

Tyveriet er anmeldt til politiet.

Evt. oplysninger så kontakt Kent Olsen 40962277, Henrik Meldgaard 20337230 eller Sekretariatet.

/Sekretariatet

 

 

HB's forslag til kapflyvningsplan 2015-2016

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2014 behandlet de indkomne ændrings ønsker til kapflyvningsplanen for 2015-2016.

HB besluttede at fastholde den tidligere fremlagte planen men dog ændre uge 28 for Region Syd fra Emmen til Minden.

Vaccine til sæson 2015

Så er vaccine aftalen for sæson 2015 kommet på plads.

Trods en prisstigning i markedet på 4% er det lykkes, at kunne handle det hjem, så vi kan fastholde prisen på 460 kr pr flaske.

Bestillinger der skal bruges til re-vaccinatione skal være bestilt så vidt muligt inden 15. oktober 2014. For at være sikker på, at vaccinen er i foreningen d 1 november.
Bestillinger der skal bruges til ungevaccinationer skal være bestilt senest 1. marts 2015.

Sekretariatet orienterer

Statistikfiler 2014

Statistikfilerne for DdB flyvningerne i 2014 er nu klar og kan hentes her.

Sektionsprogrammet

Fejlen i Sektionsprogrammet vedr. statistikfilerne vedr. sektionsflyvningerne mm er nu fundet. Kontakt Sekretariatet for hvordan det lige bliver rettet hos den enkelte sektion.

Regionsmøderne

HB's forslag til kapflyvningsplan 2015-2016

Hovedbestyrelsen har på sit ordinærer møde her sidste weekend i august udarbejdet forslaget til kapflyvningsplanen for de kommende 2 år 2015-2016 jf DdB's love Kap. 4 § 18 stk.3

Der kan indsendes ændringsønsker til den fremlagte plan indtil den 15. oktober jf. DdB's love kap. 4 § 18 stk 4
Indsendes til Sekretariatet.

HB's forslag til kapflyvningsplanen 2015-2016 kan hentes her.

/Sekretariatet 

Sektionsprogrammet

Sektionsprogrammet ver. 4.0 har desværre problemer med at lave statistikken korrekt. Foreningskolonnen er ikke opgjort korrekt. Samtidig er der fejl som gør at de sektioner der har divisionopdeling ikke kan få deres mesterskabs resultater korrekt ud.

Der arbejdes med begge problemstillinger sammen med vores programmør.

Der forventes en løsning indenfor de næste par dage.

/Sekretariatet 

HB's oplæg til kapflyvningsplan 2015-2016

Hovedbestyrelsens oplæg til kapflyvningsplan 2015-2016 til brug på de kommende regionsmøder.

Det skal understreges at der er tale om et debat oplæg og ikke HB's endelige forslag. Det udsendes først jf lovene senest 1. september 2014.

Hent oplægget her.

/Sekretariatet

Herbot's Gyldne Vinge

Herbots Gyldne Vinge afgøres på årets sidste Landsflyvning fra München.

Denne nye tradition på årets sidste flyvning giver alle en chance for at vinde et fornemt trofæ med kun én due.

Konkurrencen vindes på den hurtigst, afkrydsede due på flyvningen - se her!.

Det er gratis at deltage i konkurrencen. Du skal blot huske at afkrydse én due i feltet ”markering” ved indlevering.

Pokalen vindes til ejendom og er en af DdB’s officielle præmier som uddeles på podiet i Brædstrup.

Uge 32 løslades fredag

Løslader- og forretningsudvalget har, med baggrund i vejrudsigten for weekenden, besluttet at alle DdB-flyvningerne undtagen Dresden løslades fredag 8. august 2014, såfremt vejret tillader det - dvs. Henstedt, Soltau og Örebro.

Dresden løslades tidligst lørdag.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet