Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

DM Åben

I forbindelse med efterkontrollen af beregningen af dette mesterskab, har vi konstateret en mindre fejl i Sekretariatssystemet.

Vores programmør er ved at rette fejlen og vi skulle i løbet af i dag modtage en ny version af systemet. Fejlen har vi desværre ikke kunnet konstatere under vores afprøvning af systemet. Den viste sig først da vi virkelig fik en hel sæson at arbejde med.

Vi lægger resultatet på hjemmesiden hurtigst muligt.

Vi har lagt de fleste andre mesterresultater på. HUSK! Det er foreløbige resultater og der kan ske ændringer.

Herbot's Gyldne Vinge - München

Husk at marker den due der skal deltage i kampen om Herbot's Gyldne Vinge.

Markering sker i feltet "Markering" umiddelbart efter R-spil i såvel Forenings- som Medlemsprogrammet.

/Sekretariatet 

Göttingen flyvningen uge 32 - opdateret

Flyvningen afvikles med max 4 duer pr. slag.

Prisen er kr. 50,- pr due.

Duerne pakkes samtidig med München duerne og transporteres med dem.

Der skal anvendes blå korrektionsskemaer, blå kurveattest og blå manillamærker.

Flývekoden er "90".

Løsladelsen er stipuleret til at ske lørdag morgen.

Der må gernes sendes 1-årige duer.

Der kan ikke æskes DdB-præmier på denne flyvning men der udstedes diplomer.

Flyvningen indgår ikke i DdB's mesterskaber.

Der kan spilles normalt klassespil i sektionerne.

Flyvninger uge 30

På grund vejrmeldingerne er flyvningerne i uge 30 ændret således:

Region Øst flyver Elmshorn i stedet for Magdeburg.

Region Syd flyver Soltau i stedet for Magdeburg.

Region Nord flyver Altona i stedet for Soltau.

Der ligger en justering klar for Region Øst vedr. Elmshorn på hjemmesiden, Den skal køres ind i Foreningsprogrammet som en Justering. Tryk her.

/Sekretariatet

Sekretariatet orienterer

Resultatblad nr 17

Resultatbladet for uge 27, nr 17, er på vej ud i postkasserne. Desværre er resultatet for Sektion 21 behæftet med en fejl, idet alle DAN 030's resultater ved en teknisk uheldighed er faldet ud. Det er nu rettet på alle resultat versioner der kan findes på DdB's hjemmeside. Der vil komme en korrektion i det kommende resultablad nr. 18.

1919 - SMS-Gateway

Antwerpen

På af den ekstreme varme i Antwerpen-området, har Forretningsudvalget og DdB's løsladere på et telefonmøde sent i aftes besluttet at flyvningen kortes op og derfor flyttes til Essen. Stationsnr 011. 

Der er lagt nye afstande på hjemmsiden under "Sæsonstart" og de skal køres ind i Foreningsprogrammet som en Justering. Tryk her. Skift derefter Anwerpen (kode 001) ud med Essen (kode 011). Der skal ikke sendes nyt regnskab til DdB.

Duer i kurvene Antwerpen

På grund af risikoen for høj varme i Antwerpen ændres duetallet i kurvene for denne flyvning:

Hanner: 23 duer

Hunner: 25 duer

Det gælder kun Antwerpen flyvningen.

 

Alle andre flyvninger pakkes som normalt med 26 hanner og 28 hunner.

/Sekretariatet

Orientering uge 26

Med baggrund i den vejrmæssige udsigt for Tyskland lørdag den 27. juni har løsladerne og forretningsudvalget i aftes besluttet at slippene for den kommende weekend tidligst kan ske søndag 28. juni.

Der vil blive indkøbt tilladelser til kørsel om søndagen.

 Der pakkes som normalt torsdag aften.

/Sekretariatet

Status 1919

Leverandøren af vores service via 1919 havde i uge 25 opdateret deres SMS Gateway-system.

Da vi lavede aftalen i sin tid var det nødvendigt at få lavet en lille "DdB"-detalje for at det kunne køre som vi skulle bruge det. Den detalje glemte leverandøren desværre ved opdateringen. Det betød at de sms'er der kom direkte fra TauRIS systemet ikke blev fanget, men blev sat på en fejlliste. Og det gjaldt alle anlæg inkl. Nokia-telefoner i hele landet.

Detaljen er nu blev genetableret og en ny procedure udarbejdet, så vi gerne skulle undgå en lignende situation fremadrettet.

1919 nede

Resultatformidlingen via 1919 har pt. et teknisk problem. Resultater skal indtil videre indberettes via hjemmesidens resultatformidling. Tryk her.

Der arbejdes på sagen. Tidshorisont ubekendt.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet