Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Sekretariatet informerer

På grund af serveromlægninger kan der forekomme udfald på DdB's hjemmeside de næste par uger.

Vi beklager evt.  forstyrrelser.

/Sekretariatet

HB's forslag til kapflyvningsplan 2017-2018

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 26-27 august udarbejdet sit forslag til kapflyvningsplanen for 2017-2018.

Forslaget kan hentes her.

Evt. ændringsforslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet i februar 2017, skal være Sekretariatet i hænde senest 15. november 2016. Forslag kan kun indsendes af foreninger og skal være underskrevet af foreningens formand og mindst ét bestyrelsesmedlem jf. DdB's love § 12 stk. 2.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer

Årsstatistikken 2016

Årsstatistikken 2016 er nu klar til alle foreninger og kan hentes her.

Supplerende ringlister

Disse skal være Sekretariatet i hænde senest 1. september 2016!

Sektionsstatistik

Sektionerne bedes indsende deres Total statistik fra Sektionsprogrammet snarest, så vi kan begynde at beregne OL-duerne.

Sekretariatet informerer - Mesterskabsberegning

Mesterskabsberegning

Desværre har der indsneget sig indtil flere fejl i det udsendte Reglementet 2016 dateret april 2016. Vi skal beklage at vi ikke har læst korrektur godt nok.

DM Åben

Beregningsformel: Sektionsplacering gange 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen.

Se evt. præcisering i Brevduen nr. 10/2015

Regionsmesterskabet Åbent

Pointberegning er placering koeffcient i sektionen.

München flyttet til Freiburg

På grund af vejrsituationen er München duerne flyttet til Freiburg.

Freiburg har stationsnr 052.

/Sekretariatet

Göttingen uge 32 - flyttet

På grund af svigtende duetal på Göttingen flyvningen, har Forretningsudvalget besluttet at de få duer løslades i Hannover i stedet for. Dette begrænser omkostningerne til denne flyvning væsentligt. Løsladelsen vil stadig ske som landsslip.

/Forretningsudvalget

Göttingen uge 32

Flyvningen afvikles med max 4 duer pr. slag.

Prisen er kr. 50,- pr due.

Duerne pakkes samtidig med München duerne og transporteres med dem.

Der skal anvendes blå korrektionsskemaer, blå kurveattest og blå manillamærker.

Flývekoden er "90".

Løsladelsen er stipuleret til at ske lørdag morgen.

Der må gerne sendes 1-årige duer.

Der kan ikke æskes DdB-præmier på denne flyvning men der udstedes diplomer.

Flyvningen indgår ikke i DdB's mesterskaber.

Der kan spilles normalt klassespil i sektionerne.

Hovedbestyrelsen orienterer

Hovedbestyrelsen har været samlet for at forberede de kommende Regions møder. Der er udarbejdet et oplæg til en kapflyvningsplan for 2017-2018 til brug på disse møder. Oplægget kan hentes her.

Venligst orienter Sekretariatet om hvor mange I kommer til regionsmødet senest fredag den 12. august 2016.

Vel mødt.

/Hovedbestyrelsen

 

SMS-tjeneste ude af funktion - opdateret - kører igen

Der bliver ikke sendt løsladelses sms'er i øjeblikket. Vores server kører som den skal, så det må være hos 1919 eller andet sted ude i byen at der er et problem. Vi forsøger at trække i de tråde der kan trækkes i en tidlig lørdag morgen.

Løsladelserne kan ses på DdB's hjemmeside her.

Fejlen skyldes et større strømsvigt hos 1919. Det blev løst ca. kl. 7.00, hvorefter en stor ophobning af sms skulle ekspederes. Det gav lidt ekstra ventetid inden alle var blevet afsendt.

Beregning Regionsmesterskaberne

Der ser ud til at være en beregningsfejl i tildelingen af point på de 3 regionsmesterskaber. Vi er pt. ved at få identifiseret fejlens årsag, men da det er dybt nede i "maven" på vores beregningsprogram, kan det godt tage lidt tid. Vi giver besked når fejlen er fundet. Så midlertidigt lukker vi adgangen til disse mesterskabers foreløbige resultater.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet