Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Opdatering fugleinfluenza

Nu må dine duer og rovfugle igen få luft under vingerne
Fødevarestyrelsen tillader igen motionsflyvning for duer og rovfugle. Høns skal dog stadig være under tag for at beskytte dem mod fugleinfluenza.

Pressemeddelelse, Publiceret: 27. januar 2017

Sideindhold

Orientering dagsorden repræsentantskabsmødet

Under dagsordenens pkt 13 har Jørn Boklund meddelt at han ikke modtager genvalg som revisor suppleant.

/Sekretariatet

Landsudstillingen 4. feb. 2017

Fødevarestyrelsen har netop givet os dispensation til afholde DdB's Landsudstilling i Brædstrup 4. februar 2017.

Så vi kører efter planen som er offentliggjort i Brevduen nr. 1 2017

Der er anmeldt mellem 350 og 400 duer til udstillingen.

Vi håber at se så mange som muligt i Brædstrup til et par dejlige dage i brevduesportens tegn.

/Sekretariatet

Status Landsudstillingen

Sekretariatet har de sidste par dage været i tæt kontakt med Fødevarestyrelsen (FVST) på højt niveau for, endelig, at få afklaret vores mulighed for at afholde vores landudstilling i Brædstrup den 4. februar 2017.

FVST har ikke umiddelbart kunnet give os tilladelse i den nuværende fugleinfluenza situation. Vi har selvfølgelig haft alle vores gode argumenter klar, argumenteret for disse og de er blevet lyttet til.

Landsudstillingen 2017

Forretningsudvalget (FU) har g.d. sammen med Sekretariatet gennemgået status omkring landsudstilling i februar.

Ringe 2017

2017 ringene er i dag den 27. december 2016 afleveret på Post Nords terminal i Randers. De er alle anmeldt og afsendt som pakker.

I pakkerne er desuden indlagt evt. bestilte guldringe 2017 samt fakturaerne.

Godt nytår.

/Sekretariatet

Julen og Sekretariatet

Sekretariatet holder traditionen tro lukket fra den 22. december til den 4.januar. Begge dage inkl.

2017-ringene og allerede bestilte Guld-ringe sendes fra Sekretariatet den 27. december, således at de burde være fremme hos kassererne inden nytårsaften.

Vi følger naturligvis med i situationen omkring det igangværende udbrud af fugleinfluenzaen og dens indvirkning på vores aktiviteter og advisere såfremt der er officielt nyt fra Fødevarestyrelsen.

God jul og godt nytår til jer alle.

/Sekretariatet

Auktioner og fugleinfluenza

I henhold til Fødevarestyrelsen kan der afholdes auktion over duer fra et og samme dueslag, idet aktiviteten ikke falder ind under bekendtgørelse nr. 1310 af 11. november 2016 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza, idet der er tale om, at duer fra et og samme dueslag flyttes til en anden lokalitet, hvorfra de sælges. Det er selvfølgelig en forudsætning, at der på denne lokalitet ikke tilføres andre fugle eller fjerkræ samtidig. Husk rengøring før og efter auktionen.

/Sekretariatet

Fugleinfluenza i Danmark - opdateret

  • Fugleinfluenza fundet i andegård i Nordsjælland
Har man tamfjerkræ eller andre fugle i fangenskab inden for en radius af tre kilometer fra adressen Skibstrupvej 24, 3140 Ålsgårde, skal man nu have gæs, høns, ænder og andet fjerkræ inden døre

Pressemeddelelse, Publiceret: 21. november 2016

Sekretariatet informerer- Vaccine 2017

Så nærmer tiden sig for bestilling af vaccine til 2017-vaccinationerne.

Vaccine til brug her fra fra november skal være bestilt den 20. oktober 2016 og vil blive leveret rundt ca. den 1. november 2016.

Vaccine der skal anvendes til ungerne i foråret skal være bestilt senest den 15. marts og vil blive leveret ultimo marts.

Bestillingsskema kan findes her.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet