Vejret

Vejret som med- og modspiller En vigtig faktor, når der skal afvikles kapflyvninger med brevduer, er vejret.

De danske Brevdueforeningers løsladere har derfor et stort samarbejde med metrologerne på VEJR2. Der udarbejdes løbende forudsigelser og prognoser for løsladelsessteder og flyveruterne, uanset om det drejer sig om løsladelser i Tyskland, Holland/Belgien eller Sverige.

Derudover afholdes der hvert år et seminar omkring vejrforhold hvor meteologerne fra VEJR2 uddanner De danske Brevdueforeningers løsladere.

Denne side vil specielt i flyvesæsonen fra maj til august måned være et vigtigt sted at besøge for brevdue m/k'erne. Her findes aktuel information omkring vejret og vejrprognoser for de kommende flyvninger, ligesom der findes et vejrarkiv over vejret i de forgangene uger.

Der vil også på denne side kunne findes en lang række af links til forskellige vejrdata centre således, at også den enkelte brevdue m/k'er selv kan følge med i vejret.