Kapflyvning

Højdepunktet i sæsonen.

Denne side har særlig interesse i flyvesæsonen, som starter i maj og slutter med udgangen af august måned, hvor brevdue(M/K)'erne kan se flyveresultaterne fra de enkelte flyvninger, der afvikles i løbet af sæsonen.

Det er muligt at følge stillingen til de enkelte mesterskaber. Disse opdateres automatisk efter hver flyvning.

Desuden findes der på denne side en kapflyvningsplan, der viser alle de flyvninger der arrangeres af De danske Brevdueforeninger for hele landet.

Efter hver sæson er det muligt for hver forening at hente en statistikopgørelse med medlemmernes resultater for sæsonen.

De danske Brevdueforeninger har udviklet 3 IT-systemer til brug for medlemmer, foreninger og sektioner. Derudover er Sekratariatet udstyret med et stort administrations- og beregningssystem.

Alle programmerne kan udveksle informationer med hinanden, oftest via internettet, og med de elektroniske systemer. Det betyder at det er hurtigt, effektivt og tidssparende at foretage f.eks. resultatberegning af flyvningerne. IT-systemer er under konstant udbygning og DdB's IT-udvalg arbejder kontinuerligt på at forbedre systemerne.

Der er herfra siden adgang til at hente programmer, opdateringer mm.

Resultaterne indberettes elektronisk fra de enkelte foreninger efter weekendens flyvninger til De danske Brevdueforeningers sekretariatet. Her sker der er automatisk beregning af resultaterne, som herefter er klar til at blive vist på internettet.