Sliptider

Sæsonens sliptider vil kunne findes her.

Tiderne opdateres af DdB's og sektioners løsladere.

Løsladerne opdaterer umiddelbart efter at løsladelserne er bekræftet via internettet DdB's server på Sekretariatet. Herefter vil oplysninger kunne ses dels på forsiden og dels på denne side.

Her vil der også være mulighed for at finde tidligere ugers løsladelser.

Gå til DdB's & sektionernes løsladelser.