Sektions løsladelser

Her kan sektionernes løsladere få adgang til DdB's løsladelsessystem.

Systemet er for de sektionerne der har tilmeldt sig på Sekretariatet.

Der sendes en SMS til alle de af sektionens medlemmer der har tilmeldt
sig DdB's SMS-system. Informationen sendes ved løsladelse, afventer
senere besked, udsættelse og aflysning.

Løsladeradgang - tryk her.