Hvem er vi?

De danske Brevdueforeningers struktur

I dette område af websitet beskrives strukturen af organisationen. Der sker med udgangspunkt i organisationens mere end 100 årige historie.

Den daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen og sekretariatet i fællesskab. Der er på centrale områder nedsat udvalg bestående primært af medlemmer af hovedbestyrelsen og evt. suppleret med specialister på enkelt områder f.eks det veterinære område.

Der er adgang til relevant information fra diverse møder i organisationen samt mulighed for at kontakte de enkelte hovedbestyrelsemedlemmer og udvalg direkte.

Der er information om de service ydelser der tilbydes af Sekretariatet's medarbejdere og information fra Sekretariatet udgives på disse sider.

Der er her information om de 18 selvstyrende sektionsklubber som Danmark er delt op i samt de mere end 80 lokalforeninger.

Tidskriftet "Brevduen" og dette website er med til at binde De danske Brevdueforeninger sammen. Redaktionen er derfor, sammen med IT-udvalget, ansvarlig for det redaktionelle indhold på dette website.