Brevduen

De danske Brevdueforeningers tidsskrift og medlemsblad.

Bladet udkom første gang i 1881. Det udkommer ordentligvis en gang om måneden og er almindeligvis på 16-24 sider med brevduestof, slag beskrivelser, information fra hovedbestyrelsen, sektionsklubber og foreninger.

 

Lidt om indholdet

Faglige artikler om brevduer, indretning af brevdueslag, beskrivelser af mestrene, avl af brevduer og udstillinger. Debatter og referater fra D.d.B's bestyrelsesmøder, delegeretmødet og repræsentantskabsmødet.

 

Hertil kommer en lang række af informative oplysninger fra foreninger, sektioner og andre sammenslutninger, læserbreve og endelige i hele flyvesæsonen kapflyvningsresultater.

 

Om vinteren er bladet ofte præget af placerings- og præmielister fra diverse udstillinger, der afholdes på forskellige niveauer landet over.

 

Til alle artikler er der normalt trykt en række informative foto's.

Bladet benyttes også til at udsende reglement, ringliste og andre vigtige informationer til medlemmerne. Endelig er der mulighed for i bladet at der kan indrykkes annoncer omkring køb / salg af brevduer og brevduerelaterede artikler.

 

Er du interesseret i at abonnere på Brevduen kan abonnement tegnes via henvendelse til Sekretariatet.