Kontakt

Kontakt til alle De danske Brevdueforeningers organer.

Her er det bla. muligt at foretage ind- og udmeldelser, bestille materiale, kontakte dyrlægen, redaktionen og DdB's forskellige udvalg.

Sekretariatets åbningstider for personlig og telefonisk henvendelse er følgende:

·         Tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.00

·         Fredag  fra kl. 09.00 til kl. 12.00 

          Søndag fra kl. 09.00 til kl. 12.00 

 

·         
Herudover er der ikke mulighed for betjening på Sekretariatet uden forudgående aftale.

Alle henvendelser til De danske Brevdueforeninger bedes rettet på mail: ddb@brevduen.dk, og henvendelserne vil blive behandlet og besvaret af Sekretariatet eller af hovedbestyrelsesmedlemmer, der har påtaget sig opgaven med at behandle disse.
I tilfælde af, nødvendighed for telefonisk kontakt udenfor telefontid, så har:

-       Formand Pia West Christensen, mobil 26 28 53 62

-       Reserveret telefontid hver mandag og onsdag i tidsrummet fra kl. 18.00 – 19.00

Spørgsmål af teknisk karakter vedrørende TauRIS bedes rettet til hovedbestyrelsesmedlem Søren Andersen, mobil 25 34 19 36 eller mail soerenandersen61@gmail.com. Søren vil ligeledes modtage bestillinger på nye anlæg, antenner, kabler og anden TauRIS-hardware.

 

Brevpost fremsendes til Sekretariatets adresse

De danske Brevdueforeningers adresse:

 

 

De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 27-29, Linde
8981 Spentrup

Tlf. 4828 4244
E-mail: ddbpost@outlook.dk

 

 

Har du kommentarer, spørgsmål eller ønsker til De danske Brevdueforeningers website, er du velkommen til at kontakte DdB's Webmaster. 

Tryk her for at skrive til DdB's Webmaster.