Kontakt

Kontakt til alle De danske Brevdueforeningers organer.

Her er det bla. muligt at foretage ind- og udmeldelser, bestille materiale, kontakte dyrlægen, redaktionen og DdB's forskellige udvalg.

Sekretariatets åbningstider for personlig og telefonisk henvendelse er følgende:

Mandag fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Onsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Torsdag fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Fredag  fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Herudover er der ikke mulighed for betjening på Sekretariatet uden forudgående aftale.

Alle henvendelser til De danske Brevdueforeninger bedes rettet på mail: ddb@brevduen.dk, og henvendelserne vil blive behandlet og besvaret af Sekretariatet eller af hovedbestyrelsesmedlemmer, der har påtaget sig opgaven med at behandle disse.

Spørgsmål af teknisk karakter vedrørende TauRIS bedes rettet til hovedbestyrelsesmedlem Søren Andersen, mobil 25 34 19 36 eller mail soerenandersen61@gmail.com. Søren vil ligeledes modtage bestillinger på nye anlæg, antenner, kabler og anden TauRIS-hardware.

 

Brevpost fremsendes til Sekretariatets adresse

De danske Brevdueforeningers adresse:

 

 

De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 27-29, Linde
8981 Spentrup

Tlf. 4828 4244
E-mail: ddb@brevduen.dk

 

 

Har du kommentarer, spørgsmål eller ønsker til De danske Brevdueforeningers website, er du velkommen til at kontakte DdB's Webmaster.