Lokalforeninger

Hjørnestenene i brevduesporten i Danmark

Der er i dag mere end 120 lokalforeninger geografisk fordelt over hele landet. Den enkelte lokalforening er tilknyttet den til området hørende sektionsklub.

Lokalforeningerne består i praksis af en bestyrelse, der varetager den daglige drift. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling, typisk om efteråret eller vinter. For at have stemmeret i en forening skal man være aktiv, enten ved at være æresmedlem, medlem af bestyrelsen eller i seneste afvigte sæson have deltaget på mindst 5 kapflyvninger.

Til kontrol ved afsendelse af brevduer og udregning af resultater, vælges der i lokalforeningen en kontrolkomite, som varetager alt omkring flyvesæsonen.

Find en lokalforening nær din bopæl ved hjælp af Danmarks-kortet - nederst på siden.

Tryk på knappenålshovedet på Danmarkskortet på den by hvor du bor eller den som ligger nærmest.

Du vil herefter blive præsenteret for navn og adresse på de brevdueforeninger der findes i det valgte område.

Der vil være henvisning til lokalforeningernes evt. egne websites eller "visitkort". Før musen over Danmarkskortet og tryk på knappenålshovedet for at komme til den enkelte lokalforening!

 

De danske Brevdueforeningers sektioner
Sektion 54Sektion 54Sektion 62Sektion 54Sektion 62Sektion 61Sektion 52Sektion 51Sektion 62Sektion 61Sektion 61Sektion 52Sektion 51Sektion 51Sektion 33Sektion 33Sektion 32Sektion 42Sektion 41Sektion 32Sektion 31Sektion 31Sektion 31Sektion 22Sektion 22Sektion 22Sektion 21Sektion 21Sektion 12Sektion 11Sektion 11Sektion 11Sektion 11Sektion 13Sektion 11Sektion 53Sektion 63Sektion 63Sektion 41