Lokalforeninger

Hjørnestenene i brevduesporten i Danmark

Der er i dag mere end 120 lokalforeninger geografisk fordelt over hele landet. Den enkelte lokalforening er tilknyttet den til området hørende sektionsklub.

Lokalforeningerne består i praksis af en bestyrelse, der varetager den daglige drift. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling, typisk om efteråret eller vinter. For at have stemmeret i en forening skal man være aktiv, enten ved at være æresmedlem, medlem af bestyrelsen eller i seneste afvigte sæson have deltaget på mindst 5 kapflyvninger.

Til kontrol ved afsendelse af brevduer og udregning af resultater, vælges der i lokalforeningen en kontrolkomite, som varetager alt omkring flyvesæsonen.

Find en lokalforening nær din bopæl ved hjælp af Danmarks-kortet - nederst på siden.

Tryk på knappenålshovedet på Danmarkskortet på den by hvor du bor eller den som ligger nærmest.

Du vil herefter blive præsenteret for navn og adresse på de brevdueforeninger der findes i det valgte område.

Der vil være henvisning til lokalforeningernes evt. egne websites eller "visitkort". Før musen over Danmarkskortet og tryk på knappenålshovedet for at komme til den enkelte lokalforening!

 

De danske Brevdueforeningers sektioner
Sektion 54 Sektion 54 Sektion 62 Sektion 54 Sektion 62 Sektion 61 Sektion 52 Sektion 51 Sektion 62 Sektion 61 Sektion 61 Sektion 52 Sektion 51 Sektion 51 Sektion 33 Sektion 33 Sektion 32 Sektion 42 Sektion 41 Sektion 32 Sektion 31 Sektion 31 Sektion 31 Sektion 22 Sektion 22 Sektion 22 Sektion 21 Sektion 21 Sektion 12 Sektion 11 Sektion 11 Sektion 11 Sektion 11 Sektion 13 Sektion 11 Sektion 53 Sektion 63 Sektion 63 Sektion 41