Historie

De danske Brevdueforeningers historie.

Brevduesporten i Danmark har været kendt siden 1875, da den første forening til fremme af duesporten, "Foreningen til Dueavlens Fremme og Forædling", blev oprettet i København.

Senere fulgte de københavnske brevdueforeninger "Kjøbenhavn" og "Danmark", der blev oprettet i henholdsvis 1878 og 1889. Disse foreninger blev til såkaldte hovedforeninger, der løbende optog andre foreninger, som blev oprettet i landet.

Således var forholdene indtil omkring århundredeskiftet, da der blev taget initiativ
til at samle alle landets foreninger i en hovedforening, der 17. januar 1901 resulterede i oprettelsen af landsorganisationen "De danske Brevdueforeninger", og hvortil alle lokale foreninger blev tilsluttet. En organisationsform, der fortsat fungerer efter 100 års jubilæet i 2001.

Landsorganisationen blev oprettet i et nært samarbejde med landets daværende krigsministerium og marineministerium, og generalstaben udnævnte en præsident for "De danske Brevdueforeninger". Dette samarbejde indebar blandt andet, at landets brevdueejere skulle stille brevduer til rådighed for Forsvaret, og ofte blev duer trænet på ruter, som generalstaben mente ville være relevante i en eventuel krigssituation.