Bestyrelsen

 danske Brevdueforeningers Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle vælges for 2 år. Valgene sker på organisationens ordinære repræsentantskabsmøder, der finder sted hvert år i februar måned. 

De enkelte hovedbestyrelses medlemmer er nedenstående kort præsenteret.

_FOTO PIA (002)_0_0.jpg

Pia West Christensen
Landsformand

Medlem af 031 Randers
 
Telefon: 26 28 53 62 
 
 
 
Valgt til i HB: 2018 

 

 

 

 

 

Villy Petersen
Bestyrelsemedlem

Medlem af 027 Esbjerg

Telefon: 75138691
 
 

Valgt til HB: 2012

 

   
 
Frank Juul Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 025 Hjørring
 
Telefon: 30 61 41 87
 
 
 
Valgt til HB: 2017
 
Michael Th. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 227 Koldinghus
 
Telefon: 40 45 01 15
 
 
 
Valgt til i HB:2018 

Søren Andersen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 086 Bangsbo
 
Telefon: 25 34 19 36
 
 

Valgt til HB: 2018

Anders Bo Brøbech
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 073 Skanderborg
 
Telefon: 23 20 35 88
 
 

Valgt til HB:2018

 

Søren Jakobsen_0.jpg 

Søren Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 192 Hillerød

Telefon: 30 84 00 99
E-mail: sojak1000@gmail.com           

Valgt til HB: 2020