Udvalg

Udvalg i De danske Brevdueforeninger

De danske Brevdueforeninger ledes af en hovedbestyrelse, hvorunder der er nedsat en rækker udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

 • Forretnings udvalg
  Som sammen med sekretariatet året rundt varetager aktuelle her og nu opgaver. Udvalget forbereder emner og beslutningsgrundlag, som skal forelægges den samlede hovedbestyrelse, specielt før det obligatoriske repræsentantskabsmøder.
   
 • Kapflyvnings-udvalg
  Hvis opgaver det er at sørge for at DdB`s container-park er i orden. De er sammen med sekretariatet ansvarlige for at den indenlandske opsamling i sæsonen forløber gnidningsfrit.
   
 • Løslader-udvalg
  3 personer, som er indstillet af delegeretmødet og valgt på repræsentantskabsmødet. Hver person i løslader-udvalget har ansvaret for et område, en tager sig af Nordjylland, en tager sig af Sønderjylland og Fyn og en tager sig af Sjælland. Løsladernes opgave er at få duerne slupper under så gunstige betingelser som muligt. Til den opgave har DdB entreret med DMI, som konsulteres inden duerne løslades.
   
 • Veterinær-udvalg 
   
 • Ordens- og kontroludvalg 
  Som er ansvarlige for at ordens- og kapflyvningsreglementet overholdes. Til den opgave kan udvalgets medlemmer udpege særlige kontrollanter der kan medvirke til kontrol hos medlemmer eller i foreningerne. Efter hver konsultation indberetter konsulenterne til ”deres” områdeansvarlig, hvad de har oplevet.
   
 • Udstillings-udvalg
  Der har ansvaret for planlægning, opstillling og gennemførsel af alle DdB's udstillinger og auktioner. Arbejdet sker i koordination med sekretariatet.
 • DdB's mesterskaber og pokaler
    
 • IT-udvalg
  Har ansvaret for, internettet, sekretariatsprogrammet, sektionsprogrammet, foreningsprogrammet, medlemsprogrammet, Udstillingsprogrammet samt at de 3 forskellige elektroniske anlæg kan spille sammen med foreningsprogrammet.