Hovedbestyrelsesmøder

Kalender for faste hovedbestyrelsesmøder

DdB's hovedbestyrelse mødes fast 4 gange årligt. Der kan derudover indkaldes til ekstraordinære hovedbestyrelsemøder.

I hovedbestyrelsesmøder deltager:

  • Hovedbestyrelsen 7 mand
  • Sekretariatet 1 – 2 mand

Ved specielle emner indkaldes specialister i den del af hovedbestyrelsesmøderne, som omhandler de specielle emner.

Stemmeberettigede på hovedbestyrelsesmøder er kun medlemmer af hovedbestyrelsen.

Mødekalender.

Weekenden, hvor sidste lørdag i februar indgår. Evaluering af senest afholdte Repræsentantskabsmøde, således at beslutninger vedtaget på repræsentantskabsmødet føres ud i livet, ligesom love og reglement gennemgås og ajourføres før den kommende kapflyvningssæson.

Weekenden, hvor sidste lørdag i august indgår. Evaluering af kapflyvningssæsonen, hvad gik godt, hvad gik mindre godt og hvad gik galt. Hvad kan vi gøre ved det, der gik mindre godt, og hvad kan vi gøre ved det der gik galt. Altså en kritisk detailleret gennemgang af kapflyvningssæsonen , med fokus på, hvad vi kan gøre bedre.

Weekenden, hvor sidste lørdag i november indgår. Evaluering af den på Delegeretmødet vedtagne kapflyvningsplan (hvert 3. år). Behandling af indkomne forslag og klargøring af dagsorden til det kommende Repræsentantskabsmøde.

I forbindelse med Repræsentantskabsmødet (årligt). En sidste gennemgang af dagsordenen til Repræsentantskabsmødet.

I situationer hvor landsformanden og/eller forretningsudvalget mener at skulle have den samlede hovedbestyrelses accept, indkaldes der til ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder.