Sektioner

En gruppering af lokalforeningerne i Danmark

Der er i DdB i dag 18 sektioner geografisk fordelt over hele landet. Hvor den enkelte lokalforening er tilknyttet den til området hørende sektionsklub.

Sektionernes primæropgave er at fortræne duerne til DdB`s kapflyvninger. Dette gøres ved, at de enkelte sektionsklubber arrangerer korte kapflyvninger efter områdets eget ønske.

Sektionerne ledes af en bestyrelse, der varetager den daglige drift. Bestyrelsen vælges på sektionens generalforsamling, t ypisk om efteråret eller vinter.

Stemmeret på en sektions generalforsamling har den siddende bestyrelse samt et antal lokalforeningsmedlemmer efter samme fordelingsnøgle, som bruges til DdB`s repræsentantskabsmøde nemlig: Foreninger, som opfylder betingelserne for forbliven under organisationen og har 5-9 aktive medlemmer, er berettiget til 1 repræsentant, 10-14 aktive medlemmer er berettiget til 2 repræsentanter o.s.v.

En sektionsklubs love skal være godkendt af DdB`s hovedbestyrelse.

Find links til Sektionsklubbernes egne hjemmesider her.