Redaktionen

De danske Brevdueforeningers tidsskrift Brevduen

Redaktionen består af en fast medarbejder samt flere løst tilknyttede personer fra medlemsskaren.

 

Redaktør
Michael Th. Larsen
Herslev Kirkevej 47
7000 Fredercia

Telefon: 40 45 01 15

E-mail: Michael.larsen@smurfitkappa.dk