Elektroniske systemer

Den teknologiske landvinding i brevduesporten

De danske Brevdueforeninger har godkendt 3 elektroniske systemer:
TIPES, TAURIS og UNIKON - alle fra tyske firmaer.

Går man tilbage i tiden blev hver enkelt due ved afsendelsen i foreningerne påsat en unik gummiring, som ved duens hjemkomst skulle tages af duens ben og lægges i et kontrolur, hvor den nøjagtige hjemkomsttid så blev registreret.

At påsætte hver enkelt due en gummiring var i foreningerne en tidskrævende opgave, ligesom det kostede kostbare sekunder ved duens hjemkomst først at skulle fange duen, tage gummiringen af duen for derefter lægge gummiringen i kontroluret.

Det er frivilligt om brevdue m/k`er vil benytter kontrolur eller et elektronisk hjemkomstkonstateringssystem.

De fleste brevdue m/k`er har, frem for at bruge kontrolur, valgt et elektronisk hjemkomstkonstateringssystem, som ved afsendelsen af duer på kapflyvning i foreningerne registrerer, at en due er afsendt, og hvortil den er afsendt.

Dette gøres ved hjælp af en programmerbar elektronisk ring, som duen har på sit ene ben, benet modsat benet med den faste ring (duens id).

Sammenkoblingen af en dues faste ring (duens id) og en elektronisk ring foregår i foreningerne som en kontrolhandling, således at man altid ved hvilken due, der bærer hvilken elektronisk ring.

I princippet er det den programmerbare elektroniske ring, der afsendes, idet den ved afsendelsen af den enkelte due programmeres, så den og kun den kan registreres som hjemkommet.

Det kontrolleres selvfølgeligt ved afsendelsen, at en dues faste ring (duens id) og den elektroniske ring matcher.