Resultater

Her er der adgang til at søge i DdB's  kapflyvnings resultatlister.

De enkelte foreningers resultater fra weekenden's kapflyvninger sendes via internettet til DdB's sekretariatet.

På Sekretariatet sker der en automatisk beregning efter modtagelsen. Efter sekunder kan de foreløbige placeringer vises i et nyt vindue direkte fra resultat-serveren  på Sekretariatet - se punkt 1.

Når resultaterne er færdigbehandlet på Sekretariatet kan resultatlisterne (25%) med alle informationer ses i PDF-format - se punkt 2.

1. Vis foreløbige DdB-resultater (åbnes i nyt vindue)

2. DdB-resultater færdigbehandlet (åbnes i nyt vindue) Har flyvninger til og med 2019.

3. DdB-resultater (ugebaseret - alle sektioner)

PDF-dokumenterne under punkt 2 danner grundlag for de officielle resultatlister i Brevduen. Resultaterne forbliver på hjemmesiden som arkiv, der kan hentes resultater fra.

Landsresultater kan ses under pkt. 3