Indberetning resultater

Her kan der indberettes foreløbige resultater på DdB-, sektions- og øvrige flyvninger.

Systemet kan anvendes til såvel manauelle indtastninger samt til direkte overførsel fra de anlæg som har SMS-muligheder. 

På foreløbige resultater vises midlertidigt indtastede og sms’ede resultater, indtil resultatfil modtages fra foreningen. Dernæst erstattes de midlertidige resultater for DDB-flyvningers vedkommende med data fra resultatfilen. For sektions- og lokale flyvninger vises fortsat de temporære resultater. Temporære resultater vises i blåt for at adskille dem fra indlæste resultater.

På resultatsiden er der tilføjet en opstilling Lokal beregnet til lokale flyvninger. Denne danner som standard et resultat kun ud fra egen forening. Det er dog muligt at tilføje yderligere foreninger i et felt betegnet Foreninger foruden egen.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at indtaste sin egen forening i dette felt. Det kan altså stå tomt, medmindre flere foreninger arrangerer en flyvning fælles. Feltet benyttes kun for Lokal opstilling.

Start Indberetningssystem.