Transportsystem

De danske Brevdueforeninger har gennem mange år arbejdet på at få
skabt de mest optimale betingelser for duernes transport frem til
løsladelsesstedet.

Frem til tiden lige efter 2. Verdenskrig foregik de fleste transporter med jernbanen. Jernbanen gav en rolig og sikker transport, men det gav samtidig den begræsning at løsladelser kun kunne finde sted i stationsbyer og ofte direkte på jernbaneterrænet.

Efter 2. Verdenskrig blev der ofte anvendt flytransport, når duerne skulle fragtes destinationerne i Holland, Belgien og Frankrig, men i midten 60'erne satte den daværende hovedbestyrelse arbejdet igang med at fremstille specialbyggede brevduetransportere baseret på lastbilerne.

Transporterne blev bygget således at bilerne var udbygget med vandingsanlæg, ventilation og fodringsmuligheder, så man kunne
klare pasningen af duerne uden hjælp udefra.

DdB's containerpark bliver løbende forbedret og udgør i dag 7 trailere samt to Geraldy biler med plads til fra ca. 320 duer til godt 4000 duer.

Duerne har adgang til vand under hele transporten og bliver fodret undervejs efter en nøje fastlagt plan udarbejdet i samråd med organisationens veterinærer. Foderet er en speciel udviklet blanding, som er tilpasset til at duerne er under transport.

Disse forhold betyder at duerne ustresset og veludhvilede når frem til destinationen.

DdB har sine egne rejseledsagere, som følger transporterne frem til løsladelsesstederne. Ledsagerne varetager duernes tarv helt frem til at
løsladelsen har fundet sted. Herefter sørger de får at få pakket sammen og ryddet op på løsladelsesstedet.

Turens forløb rapporteres efterfølgende skriftligt til Sekretariatet.

Fra og med sæson 2008 vil alle chauffører og rejseledsagere på DdB's transportere havde gennemgået DdB's transportkursus godkendt af Fødevarestyrelsen jf. bekendgørelse 1729 af 21. december 2006.

På kurset vil områder som lovgrundlaget, bekendtgørelser, brevduers transportegnethed, DdB's transportudstyr, instrukser og løsladelsesprocedurer blive gennemgået i detaljer. Udover personalet på Sekretariatet, vil DdB's
dyrlæger være instruktører på kurset.

Billeder af en af DdB's transportere.