Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Vridere løsladelseslemmen

Vores rejseledsagere/chauffører vil gerne at foreningerne får efterspændt de vridere der holder løsladelseslemmen. Det kan forsinke en kurvs løsladelse, hvis vriderne falder ned igen og låser lemmen, efter der er gjort klar til start.

På forhånd tak.

/Sekretariatet

Aflysning uge 26

På grund af vejrsituationen i Tyskland, har HB og DdB's løsladere på et telefonmøde torsdag formiddag kl. 9.45 besluttet, at alle DdB's flyvningerne i uge 26 er aflyst.

/Sekretariatet

Indberetning

På grund af de sene løsladelser skal resultaterne være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 28. juni kl. 12.00, men meget gerne så hurtigst som muligt.

De der bruger DdB's indberetningssystem på pc skal være opmærksommer på at ugenr står til 25 og ikke 26.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer -Ringe 2018

Fodringe 2018

Så nærmer tiden for bestilling af fodringe årgang 2018. 

Såfremt foreningen ønsker at ændre på antal og/eller nummerserie bedes ændringen indsendt via DdB's hjemmeside - se her.

Antallet af ringe skal være deleligt med 20.

Hvis vi ikke har hørt fra senest den 10. juli 2017 bestiller vi samme antal og nummerserie som i 2017. Der udsendes ikke lister med postvæsnet.

/Sekretariatet

Ungesyge

Igen i år er der ungesyge på mange slag, nu også i de 1-års. Vi sætter denne artikel fra Brevduen nr. 6 2015 på nettet. Der kan nok være lidt hjælp at hente!

Hent artiklen her.

/Sekretaruatet

DM-Åben Sekretariatet informerer

DM-Åben

De, til tiden, indsendte DM-tilmeldinger er nu registreret med de valgte flyvninger pr. medlem.

Listen med deltagende medlemmer (i forenings og kodenr orden) og deres valgte flyvninger kan hentes her.

Vi har modtaget enkelte tilmeldinger efter dead-line. De er ikke medtaget!!

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer - Duetal

Foreningerne skal indrapporterer duetal på DdB flyvningerne senest kl. 20 på indleveringsdagen.

Det kan enten ske ved at indsende regnskabet fra Foreningsprogrammet eller indsende en SMS. Se Brevduen nr. 10 2017 på bagsiden.

Det gælder alle foreninger.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer - Tilmelding DM og Regionsmesterskaber

DM åben

Husk at indberette DM Åben for de medlemmer der ønsker den

senest den 26. maj 2017. Indberetningen sker via Foreningsprogrammet og filen sendes til Sekretariatet via mail.

 

Regionsmesterskaber

De der ønsker at deltage i betalingsdelen af Regionsmesterskaberne skal være tilmeldt senest den 26. maj 2017. Det koster kr. 500,- pr. mesterskab.

Sekretariatet informerer

UNIKON

I denne uge gik det lidt bedre med den automatiske indberetning fra UNIKON anlæggene, men der mangler stadig enkelte duer. Med lidt hjælp fra et par sjællandske sportsfæller ser det ud til at vi har fået knækket koden/fejlen.

Sekretariatet informerer

Anmeldelser til de 3 regionsmesterskaber kan nu ske via hjemmesiden.

Der udsendes ikke tilmeldingsformularer.

Anmeldelse skal være sket inden første DdB flyvning i uge 21.

Skemaet findes her.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet