Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Vigtig information om kapflyvninger i Region Nord

I uge 25 pakkes der på følgende måde:

Region Nord – KfK93 – Münster

Pakkes i foreningerne i fletkurve og der samles op jf. opsamlingsplanerne, der er optrykt i ringlisten side 72 og 73. Kurvene fyldes med henholdsvis 22 hanner eller 24 hunner jf. reglementets pkt. 35.1.

Alle bedes være særligt opmærksomme på korrekt plombering af kurve.

19.06.2024/Kapflyvningsudvalget

Vigtig information om kapflyvninger i Region Øst

I uge 25 pakkes der på følgende måde:

 

Region Øst – KfK93 – Gotha

 

Pakkes i foreningerne i Geraldy-kurve og der samles op jf. opsamlingsplanerne, der er optrykt i ringlistens side 69. Kurvene fyldes med henholdsvis 25 hanner og 25 hunner jf. reglementets pkt. 35.2.

 

Vigtig information om kapflyvninger i Region Syd

Vigtig information om kapflyvninger i Region Syd

 

I uge 25 pakkes der på følgende måde:

 

Region Syd – KfK93 – Gotha

 

De foreninger, der er i besiddelse af Geraldy-kurve til alle duer pakker i disse med henholdsvis 25 hanner eller 25 hunner i kurvene. Der samles op jf. opsamlingsplanerne, der er optrykt i ringlistens side 72 og 73.

 

Landsudstillingen er aflyst!

 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at aflyse udstillingen.

 

Fødevarestyrelsen har meddelt DdB en række betingelser for gennemførelsen af udstillingen og dette indebærer, at slag med mere end 100 duer ikke kan deltage. Dette har reduceret deltagerantallet væsentligt.

 

BERETNING OG REGNSKAB 2023

 

Årets beretning var ikke som den plejer bragt i Brevduen nr. 1.

 

Det samlede mødemateriale bestående af:

 

- Repræsentantskabsmødets dagsorden

- Beretningen

- Årsrapport

 

kan findes her.

 

1919 er blevet hacket

DdBs leverandør af SMS tjenesten 1919 er blevet hacket.

Vi forventer desværre ikke, at vi kan få det op og køre i denne weekend.

Vi beklager. Men det har heldigvis ingenting med DdBs systemer at gøre.

Indberetning  af hjemkomster, skal fortages manuelt!

Guiden til indberetning ligger på forsiden af DdBs hjemmeside..

 

/Tommy

Opdatering vedr. Antwerpen og Rouen 31.07.2023

Opdatering vedr. Antwerpen og Rouen 31.07.2023

 

Løsladerudvalget og repræsentanter for Transportudvalget og Hovedbestyrelsen har mandag aften afholdt møde for at drøfte en opdateret status på vejrsituationen med henblik på gennemførelsen af de to kapflyvninger.

 

Information vedr. Antwerpen og Rouen

 

Information vedr. Antwerpen og Rouen

 

Vejrsituationen i det vestlige Europa skaber store udfordringer for løsladelsen, der har været udsat siden lørdag.

 

Løsladerudvalget har søndag aften afholdt møde om mulighederne for gennemførelsen af de to kapflyvninger med deltagelse af repræsentanter for Hovedbestyrelsen.

 

Løsladerudvalget har I enighed indstillet følgende:

Newcastle Disease i Aalborg - Zoner ophæves

 

Newcastle Disease i Aalborg - Zoner ophæves

 

Fødevarestyrelsen har nu meddelt at zonerne omkring Aalborg hæves ved midnat d.d.

Se fødevarestyrelsens hjemmeside:

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet