Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Hjælp til ompakningen i Region Øst søges! Ny dato.

Kære venner.

Vi prøver igen - denne gang med bindende tilmelding, så vi kan sørge for at der holdes afstand.

 

Vi skal i gang med sæson 2020. Som tidligere udmeldt har vi måtte flytte ompakningen fra Hedehusene til Køge.

 

I den forbindelse skal vi bruge medlemmer der kan hjælpe os med ompakning Torsdag aften fra kl 20.00 og i ca 2-3 timer og Tirsdag med at tømme containeren. 

COVID19 og sæsonstart

Hovedbestyrelsen og sekretariatet modtager løbende en række henvendelser fra foreninger og medlemmer vedrørende COVID-19.

 

Indberetning af regnskab og resultater for sektionsflyvninger.

 

Bemandingen på sekretariatet vil gerne øve sig lidt inden DdB-sæsonen for alvor går i gang. Derfor vil vi gerne have data for sektionsflyvningerne i ugerne 17-20.

 

I bedes således, i forbindelse med afvikling af sektionsflyvninger, håndtere dem, som hvis der var tale om DdB-flyvninger.

 

Dvs. efter indlevering (fredag), bedes I indsende regnskabsfil til regnskab@brevduen.dk

Tekniske udfordringer

Pga tekniske udfordringer, går der lige lidt. Inden de sidste rettelser i sekretariats programmet er på plads.

Der skal køres en ny KAR fil med justeringer ind i foreningsprogrammet. Det gælder for alle! Da et værdifelt omkring spil indskudt laver fejl i alle foreninger.

Men det er ikke noget, som gør. At sæsonen ikke kan startes.

Men gør ikke noget, før det er meldt ud her på siden!

Mvh Tommy

tommy@brevduen.dk

Orientering om sæsonstart/COVID-19

 

DdB har, som tidligere meddelt, fremsendt ansøgning om tilladelser til slip af duer i Tyskland og Sverige til landenes ansvarlige myndigheder.

Samtidig har vi taget kontakt til de danske myndigheder for uddybende spørgsmål vedrørende reglerne for at krydse landegrænserne med vore duer.

For at måtte transportere duerne over landegrænserne er det myndighedernes godkendelse af transporten i destinationslandet, der er afgørende.

Covid 19 information

Information om sæsonstart

Situationen omkring COVID-19 betyder fortsat restriktioner for alle borgere i det danske samfund, og det er naturligvis vigtigt, at vi følger disse retningslinjer nøje.

Disse restriktioner og anbefalingerne om, hvordan man bedst sikrer, at smitterisikoen reduceres, har også indflydelse for den måde, vi praktiserer brevduesporten og vores kontrolhandlinger på.

Tilmelding til transportkursus Opdateret 26.3

 26-3-20 Opdateret:

Det er nødvendigt at præcisere:

Der er ikke noget nyt i kriterierne for kurset!

Man må gerne transportere egne og andres duer fra klub til opsamling uden kurset, så længe at det ikke overstiger 65km

Ifølge Reglementet Afsnit 2 Kapitel 1.
"FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I KAPFLYVNINGER"

Kræves der transportbevis for at køre med andres duer.

Derfor skal vi have tilmeldinger fra dem, som har brug for et transport kursus i 2020

 

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet