Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Hovedbestyrelsesmøde

 

Hovedbestyrelsesmødet, som skulle finde sted i dagene den 25. - 26. februar 2021 er flyttet til weekenden i uge 10.

 

-/Pia West Christensen

Soltau uge 30 & 31

På kapflyvningsplanen står Soltau. Men da det ikke kan lade sig gøre, at flyve derfra. Er det som tidligere informeret i nyhederne d 21-5-2020. Ændret til Garlsdorf. 

Se nyheden her!

Den nationale sponsorflyvning fra Giessen

 

 Hermed offentliggøres den endelige præmieoversigt for den nationale sponsorflyvning fra Giessen. Se Her!

 Der deltager 221 duer på flyvningen og der er derfor lavet en justering af pengepræmierne, som var baseret på 300 deltagende duer.

  Hovedbestyrelsen takker endnu engang de velvillige sponsorer og sportsfæller, der har muliggjort flyvningen.

 

Mesterskaber og præmier

 

Da der måske er opstået tvivl informerer hovedbestyrelsen om, at de aflyste flyvninger i uge 27 og 28 ikke giver anledning til ændring af DdB’s officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier sæson 2020, som er optrykt i ringlistens side 6-9.

 

Vigtig information: Sektion 63 Hannover uge 29

 

I den kommende weekend deltager Sektion 63 som eneste sektion i Region Nord på Region Syds flyvning fra Hannover (farvekode hvid).

For at sikre korrekt håndtering ved ompakningen skal alle foreninger i Sektion 63 påsætte blå manillamærker sammen med de hvide manillamærker. Husk at påsætte blå manillamærker på begge sider af kurvene – henholdsvis ved drikkekars- og udflyvningslemmen.

Region Nord og Region Syd

De duer fra Freiburg og Antwerpen, der ikke blev afhentet i Horsens i aftes bliver sluppet fra ompakningspladsen i dag mellem kl. 10.00 og 11.00. Duerne slippes gruppevis.

 

08.07.2020/Anders Brøbech

Region Øst

Duerne fra Freiburg slippes i Køge kl. 09.00, mens duerne fra Antwerpen herefter slippes sektionsvis i følgende rækkefølge:

  • Sektion 22
  • Sektion 21
  • Sektion 12
  • Sektion 11

Antwerpen duerne slippes med 10 minutter mellem de respektive sektioner.

 

08.07.2020/Jan Qvortrup

Returnering af duerne fra Antwerpen og Freiburg

Efter gårsdagens aflysning af flyvningerne fra Antwerpen og Freiburg har Hovedbestyrelsen modtaget adskillige henvendelser fra medlemskredsen, som har udtrykt bekymring for det planlagte slip i Rendsburg.

Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at ændre denne beslutning og lade duerne transportere tilbage til opsamlingspladsen i Horsens, hvortil de ankommer i aften.

 

Duerne vil her blive aflæsset og sorteret i foreningsorden.

 

Aflysning af Freiburg og Antwerpen uge 27 samt aflysning af uge 28

Vejrsituationen i Tyskland, Belgien og Holland har siden fredag eftermiddag umuliggjort løsladelse af duerne i Antwerpen og Freiburg.

Løsladelses og resultatsiden kører igen (kl9.00)

Siden løsladelser og resultater fungere igen.

Alle de duer, som er kommet hjem i den periode, hvor systemet har været nede. Kommer ikke automatisk ind i resultaterne.

Så husk det er forløbige resultater.

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet