Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Vigtig meddelelse til foreninger i Region Øst fra pakkepladsen

Retningslinjer for pakning til DdB flyvninger.

 

Der må kun pakkes i store foreningskurve fredag! (dvs. ingen små kurve til indlevering fredag)

 

Årsagen til de store kurve er, at pakkepladsen kun har 1 time og 20 min til at læsse DdB traileren, så der sker kun ompakning hvis der er pladsmangel på traileren og duerne skal pakkes tættere.

VIGTIGT – INDBERETNING AF KONTROLKOMITE

 

 

43 af vore lokalforeninger mangler at indberette deres kontrolkomite. Der var deadline den 20. april 2021.

Link til indberetnings siden!

Indberetningen af kontrolkomiteen er en forudsætning for, at foreningen kan få lov til at deltage på DdB-flyvninger i denne uge.

 

Dueslip på årets børnehjælpsdag 2-5 2021

 

De danske Brevdueforeninger støtter igen iår op om børnehjælpsdagen. Som er d. 2-5.

Se programmet her!

Medlemsprogrammet kører igen

Opdatering 29-4. 


Medlemsprogrammet kører igen.


Opdatering 27-4. kl 21.45

DdBs eksterne leveranør af opsætningen har desværre ikke løst problemet endnu. Men det har højeste prioritet. Så vi håber, at det snart er løst.

/Tommy

 

Der er folk på det. Så det forventes at køre igen senere idag.

/Tommy

Fugleinflunzaen raser stadig! Vigtigt at alle medlemmer og foreninger holder sig opdateret!

 

Husk at der er stadig restriktioner hvis man bor i en zone!

Og det er vigtigt at holde sig orienteret.

I kan se om i bor i en zone her!

Fødevarestyrelsen etablerer en tre og en ti km zone rundt om den smittede farm, hvor fjerkræbesætninger vil blive underlagt særlige restriktioner. Blandt andet er det inden for zonerne forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Telefontid søndag, den 25.04.2021

 

Sekretariatets telefon bliver desværre ikke taget i telefontiden mellem kl. 09.00 og 12.00.

 

Det er muligt i stedet at ringe til HB-medlem Søren Andersen på tlf. 25 34 19 36.

 

/Pia West Christensen

 

Tilsagn om sponsor præmier

Sponsorpræmier.

 

I forbindelse med sommerens 2 DDB sponsorflyvninger – 1 Mellem i uge 26 og 1 lang uge 28, vil vi meget gerne modtage tilsagn om sponsor-præmier.

Sponsorpræmierne vil blive ligeligt fordelt på de 2 flyvninger.

Tilsagn om præmier, antal og værdi, bedes sendt pr. mail senest den

DdB sponsorauktion del 2

 

Sponsorauktion 2  på www.hansen023.dkden19. april

Den afholdes på den gamle portal.        Katalognr. 37-72.

Hej alle.

Hjemmesiden er næsten på plads igen

Så er vi ved at være i mål..

Jeg regner med at kunne bruge hjemmesiden normalt igen fra Torsdag.

Nyeste KAR filer er her til aften sendt til alle foreninger. Og bliver snarest opdateret på hjemmesiden.

/Tommy

Ny midlertidig mail adresse! ddbpost@outlook.dk

Grundet udfordringer i mail serveren har vi erfaret at både ind- og udgående mails er gået tabt.
Derfor er der nu oprettet en midlertidig mailadresse. Som skal benyttes ved alt mail kontakt til sekretariatet.
Den er: ddbpost@outlook.dk

Hvis der er mails som ikke er blevet besvaret. Skal de genfremsendes til den nye mail adresse.

Der bliver arbejdet på en løsning hurtigst muligt. Tidhorisonten pt er 3 til 4 uger.

/Tommy

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet