Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Opdateret 28-3. DdB søger hjælpere til ompakningspladsen i region Øst.

 Opdatering – DdB har fundet de hjælpere vi skal bruge til ompakningspladsen i Øst

DdB søger hjælpere til ompakningspladsen i region Øst. 

 

Det er folk der kan afsætte 2-3 timer enten torsdag eller fredag, eller begge dage i sæsonen til læsning og ompakning af duer.

Ydermere søges også folk til tømning af traileren. Dette foregår typisk tirsdag eller onsdag formiddag 2-3 timer.

 

Næste hovedbestyrelsesmøde

 

Hovedbestyrelsesmødet er rykket til lørdag, den 20. marts 2021.

 

-/Pia

Tid til bestilling af vaccine igen

 

Tid til bestilling af vaccine igen

Som vanligt bliver der lavet en større vaccinebestilling omkring 1 April

 Link til bestilling!

 

Deadline er 21-3-2021!

Sektionernes kapflyvningsplaner 2021

 

Sektionernes kapflyvningsplaner

I henhold til reglementets §10.2 skal sektionernes kapflyvningsplaner for 2021 fremsendes til sekretariatet inden den 15. februar, således at Hovedbestyrelsen kan gennemgå og behandle disse med henblik på godkendelse.

 

DdB’s regnskab 2019/2020

 

De danske Brevdueforeningers årsrapport for regnskabsåret 01.12.2019 – 30.11.2020 offentliggøres nu og kan ses her.

 

Aflysning af repræsentantskabsmødet og referat fra Hovedbestyrelsesmødet

 

Hovedbestyrelsen har ved sit møde den 9. januar 2021 med beklagelse måttet beslutte at aflyse repræsentantskabsmødet i Brædstrup den 6. februar 2021.

 

Referatet af Hovedbestyrelsesmødet kan læses her og bliver tillige offentliggjort i Brevduen nr. 2/2021.

Nyt udbrud af fugleinfluenza 1-1-2021

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside her!

Se om du bor i en zone her!

Indsendelse af ringfordeling 2021

 

Fodringene og de bestilte matrialer til 2021 er på vej ud nu.

For at lette arbejdet på sekretariatet. Vil vi gerne have at ringfordelingen oprettes i forenings programmet. 

Og mailes til ddb@brevduen.dk 

Se vejledning Her!

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet