Nyt udbrud af højpatogen fugleinfluenza I en besætning ved Iller i Sønderjylland.

 

Desværre har et nyt udbrud af fugleinfluenza ramt Sønderjylland. Fødevarestyrelsen har oprettet en 3 km (beskyttelseszone) og en 10 km (overvågningszone) omkring udbruddet. Det geografiske omfang fremgår af nedenstående kortudsnit. I zonerne gælder der særlige restriktioner for alle besætninger af fugle herunder duer. Yderligere informationer kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk. DdB har rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen for at få afklaret hvilke forholdsregler der skal iagttages indenfor zonerne. Da der netop er kommet nye regler på dette område forventer vi først at få svar torsdag. For brevdueejere der bor indenfor zonerne betyder det at al kapflyvning ophører umiddelbart, og at duerne skal holdes inde indtil svaret foreligger. Indtil den nærmere afklaring forligger skal opmærksomheden henledes på at der ikke må slippes duer indenfor zonerne, her tænkes specielt på flyvninger fra Gråsten, men også private træningsflyvninger.

 

 

Hovedbestyrelsen

 

Alle nyheder

Sider