Ophavsret

Ophavsret gældende for www.brevduen.dk.

Websitet er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og må hverken helt eller delvis gengives uden skriftlig godkendelse fra De danske Brevdueforeninger.

 

Gengivelse med De danske Brevdueforeningers skriftlige godkendelse kræver udtrykkelig kildeangivelser.

Enhver må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til privat brug. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde, hverken som kopier eller på Internettet.