Personlige

På denne side vil der bragt personlige informationer.

Siden vil i første omgang blive anvendt i sommerperiode, hvor der ikke udkommer ordinære numre af Brevduen.

Det drejer sig om fødselsdage, mærkedage, jubilæer, samt dødsfald.