Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Nyeste update ang Fugleinfluenza!

Linket herunder er bliver løbende opdateret af fødevarestyrelsen.

Link til seneste nyt fra fødvarestyrelsen  

Det er meget vigtigt at i følger med. Da det nu er tæt på Randers!

Der er i nogle kredse tvivl om det også gælder brevduer.

Det gør det. Så brevduerne skal holdes inde.

DdB holder løbende kontakt til fødevarestyrelsen

Brevduen nr 16

 

Brevduen nr 16 er nu klar. Og kan læses her!

Grænseændringer

 

Grænseændringer

Hovedbestyrelsens forslag til nye grænser for sektion 32, sektion 33 og sektion 52 er indarbejdet i et kort for Jylland, som kan downloades her.

(Det er en stor fil, så det kan tage lidt) 

Brevduen nr 15

Brevduen nr 15 er nu klar på hjemmesiden.

Det kan læses, sammen med de forudgåendee her!

Tid til vaccine bestilling

Som vanligt er det nu igen tid, til at bestille vaccine.

Deadline for bestilling er d 18. okt. Det vil blive omdelt i uge 44.

Link til bestilling her!

/Tommy

Husk venligst følgende deadlines

 

Husk venligst følgende deadlines

  • 15. okober
    Frist for fremsendelse af ændringsønsker til kapflyvningsplanen (jf. lovenes § 18 stk. 4). Forslag fremsendes til ddb@brevduen.dk

Hvide blade

 

Resultaterne for sæson 2020, som løbende er offentliggjort på hjemmesiden er nu samlet i tre hvide blade:

De kan læses her 

Brevduen nr 14

Det første farvede blad i efteråret er nu klar. Det kan læses her!

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet