21.05.2020 - Information om slipsteder, reglement m.v.

 

DdB-flyvninger i uge 21

Som vi informerede om den 17.05.2020, så er det nødvendigt at lave nogle mindre justeringer til slipsteder, således at vi kan overholde de retningslinjer, som det tyske forbund har meldt ud til os.

 

For uge 21 betyder det følgende:

 

Region Øst

Henstedt (KFK90 og KFK94) gennemføres som planlagt

 

Region Syd

Soltau (KFK 90 og KFK94) ændres til nærmeste tilladte slipsted Garlstorf (station 123)

 

Region Nord

Husum (KFK90 og KFK 94) gennemføres som planlagt

 

Der er foretaget justering af koordinaterne for slipstederne.

 

Soltau

Den ovenfor nævnte ændring af Soltau til Garlstorf er gældende for hele sæson 2020.

 

Sektionsflyvninger i uge 21 og kommende uger

Alle sektioner der er berørt af det tyske forbunds retningslinjer for slipsteder er kontaktet af formanden for løsladelsesudvalget Villy Petersen og har fået besked om ændrede slipsteder/koordinater. Sektionerne er blevet anbefalet at melde ændringer ud til deres foreninger/medlemmer.

 

Hvis sektionsklubberne i løbet af sæsonen undtagelsesvist har behov for at flytte stationer, så skal Villy Petersen kontaktes for godkendelse af eventuelle ændringer.

 

Sektionsflyvninger fra Gråsten

Det viser sig desværre, at det slipsted, som sektionerne anvender i Gråsten ikke svarer til de opmålinger, som DdB er i besiddelse af. Vi har sammen med Günther Rostermund, 240 Gråsten foretaget en nyopmåling.

 

Opmåling af danske stationer

Som følge af den fejl vi har opdaget vedr. Gråsten, så vil vi i løbet af næste uge udsende en samlet liste til sektionsformændene med koordinater for alle danske stationer, således at der er mulighed for at sikre, at der slippes på de opmålte slipsteder.

 

Der er netop lagt nye KAR-filer på  hjemmesiden. Disse kan tilgås her.

 

Rettelse til reglementet kapitel 5, § 13, stk. 13.1 - Mærkeseddel

Kurve skal markeres på følgende måde:

1 manilla-mærke på bagsiden ved skilt/drikkelem

1 manilla-mærke på forsiden til venstre for udflyvningslemmen

 

DdB’s kapflyvningsplan 2020

Der er foretaget en korrektion af farvekoder i uge 28 og 32. Den korrigerede flyveplan kan ses her. Denne erstatter flyveplanen i ringlisten (side 5).

 

Opsamlingsplan 2020

Som tidligere meddelt, så er der enkelte ændringer til opsamlingsplanen. Alle berørte foreninger er informeret herom. Den endelige opsamlingsplan kan ses her. Denne erstatter opsamlingsplanen i ringlisten (side 64-65).

 

Hovedbestyrelsen