Nyt om start på DdB-sæson m.v.

Vi har nu fået de endelige tilladelser til slip i Tyskland. Det bliver formentlig nødvendigt at lave nogle mindre justeringer til slipstederne, således at vi kan overholde de retningslinjer, som det tyske forbund har meldt ud til os. Når og hvis der er ændringer, så meldes det ud på hjemmesiden.

 

I DdB er vi klar til at starte DdB-sæsonen med pakning af duer på torsdag og kapflyvninger i weekenden. Opsamlingsplanerne er offentliggjort i ringlisten og på hjemmesiden. Der er mindre justeringer til opsamlingsplanen. Alle berørte foreninger har fået besked og den justerede opsamlingsplan kan ses her.

 

Vognmændene er klar til at køre opsamling og de udenlandske transporter.

 

Vore 4 containere og Geraldy-traileren er klar på ompakningspladserne i henholdsvis Horsens og Køge, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer og en lang række medlemmer står klar til at tage imod vore duer og få dem godt afsted på kapflyvninger.

 

Vore nye frivillige supervisorer har allerede været igang med at hjælpe foreninger og medlemmer igang med det tekniske i forhold til DdB’s systemer som f.eks. TauRIS, foreningsprogrammet, det nye medlemsprogram m.v.. I dag er en af dem f.eks. ude i en forening og hjælpe alle medlemmer igang med det nye medlemsprogram. Rigtig mange medlemmer har valgt at købe licens til medlemsprogrammet i år og det kan nåes endnu, hvis flere ønsker det. Medlemsprogrammet kan bestilles ved at sende mail til ddb@brevduen.dk.

 

Vi har tilknyttet en medarbejder på sekretariatet, som bl.a. vil forestå resultatberegningen i løbet af sæsonen. Vi er glade for, at Poul Christensen, som er medlem af 117 Hornslet vil hjælpe os igennem sæsonen. Velkommen til Poul.

 

Poul vil som udgangspunkt være på sekretariatet tirsdag og fredag og vi åbner for telefonen hver fredag fra kl. 09.00 - 11.00. Telefonen vil ligeledes være åben hver søndag fra kl. 09.00 - 11.00. Vi opfordrer fortsat til, at der sendes mails til ddb@brevduen.dk om alle DdB-anliggender. Mails vil blive videresendt til relevante hovedbestyrelsesmedlemmer, som behandler henvendelserne.

 

Tak for alle de positive tilkendegivelser vi har fået omkring vores nye ringliste. Alle inputs og ændringer modtages med tak og vil blive behandlet.

 

Som bekendt udsendes der ikke hvide blade i år. Disse vil blive offentliggjort på hjemmesiden. De hvide blade vil til tider indeholde informationer, samt fremlysninger og mærkedage.

 

Vi vil gerne opfordre medlemmer til at foretage fremlysninger direkte til og fra medlemmer/foreninger. Indmeldinger af fremlysninger med DdB’s mellemkomst vil i de allerfleste tilfælde medføre unødige forsinkelser. Som noget nyt indeholder ringlisten mailadresser på formænd og kasserer i de enkelte foreninger og sektioner. Vi håber denne kan være nyttig i forhold kontakt foreninger imellem.

 

Vi opfordrer tillige til, at I holder øje med hjemmesiden sæsonen igennem. Der kan komme vigtige informationer. I nogle tilfælde vil vi udsende informationer via mail til formand eller kasserer og i helt særlige tilfælde via SMS-service.

 

Hovedbestyrelsen og sekretariatet ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sæson. Husk at passe på jer selv og hinanden i denne Covid19 tid.