Centralindlevering Namur/Warburg uge 27

Ved centralindlevering til langflyvningerne fra Namur og Warbug i uge 27 indleveres i almindelige foreningskurve. Due antal i kurvene er som sædvanligt på Kfk 93 22 A eller 24 U.

Der kan indleveres på normal, DdB vis, lokalt i foreningerne og køres samlet herfra til Centraindleveringsstederne. Duerne skal i dette tilfælde transporteres til Centralindleveringen i plomberede kurve af 2 medlemmer, alternativt af ét medlem såfremt der anvendes sikkerhedsplomber jf. Reglementet.

Der skal indleveres således:

Indlevering Region Øst (sektion 11, 12, 13, 21 og 22)

100 Haslev, Bråbyvej 86, 4690 Haslev kl. 18.30-19.30 (Indleveringsstedet kan håndtere TauRIS (dog ikke den ældre udgave, samt UNIKON)
242 Brøndby, Brøndbyvesterstræde 3, 2605 Brøndby kl. 18.00-18.45 (Indleveringsstedet kan håndtere TauRIS, UNIKON og TIPES)

Indlevering Region Nord (sektion 52, 53, 54, 60, 61, 62 og 63)

086 Bangsbo, Skøjtealléen 4, 9900 Frederikshavn kl. 18.30-19.30 (Indleveringsstedet kan håndtere TauRIS)
031 Randers, Tjærbyvej 104, 8930 Randers kl. 20.15-21.15 (Indleveringsstedet kan håndtere TauRIS)

Indlevering Region Syd (sektion 31, 32, 33, 35, 41 og 42)

070 Åbenrå, Toften 999, 6200 Åbenrå kl. 19.30-20.30 (Indleveringsstedet kan håndtere TauRIS)
073 Skanderborg, Korsvejen 28, 8660 Skanderborg kl. 20.00-22.00 (Indleveringsstedet kan håndtere TauRIS)
220 Odense, Toftevej 65, 5220 Odense SØ kl. 20.00-21.00 (Indleveringsstedet kan håndtere UNIKON og TauRIS)

Der anvendes alle steder hvide mærkesedler! På centralindlevering i 220 Odense anvendes der dog desuden enrød mærkeseddel ved siden af den hvide!  

Regnskab skal indsendes fra egen forening senest fredag kl. 22.00 – der sendes dueantal fra hver forening på SMS via 1919 senest kl. 20.00 torsdag, hvis der ikke er indsendt regnskab inden dette.

SMS’en opbygges således:

FLYK fff uu kk aaa
fff = foreningsnummer
uu = ugenummer
kk = kapflyvningskode
aaa = antal duer
Eks: FLYK 031 27 93 25

 

06.07.2022/Sekretariatet