Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

1919 nede

Resultatformidlingen via 1919 har pt. et teknisk problem. Resultater skal indtil videre indberettes via hjemmesidens resultatformidling. Tryk her.

Der arbejdes på sagen. Tidshorisont ubekendt.

/Sekretariatet

Forretningsudvalget orienterer

Forretningsudvalget har afholdt møde den 17. juni 2015.

Referatet kan hentes her.

/Sekretariatet

Løslader for Sektion 21

Følgende er nu løsladere for Sektion 21:

Ole Vigholt 009 tlf 24 25 80 88

Brian Nygaard Jensen 0151 tlf 20 33 40 29

/Sekretariatet 

Forretningsudvalgets orienterer

Forretningsudvalgets orienterer 

Starten af DdB sæsonen har desværre været præget af nogle omstændigheder, som vi rigtigt gerne have været foruden.

Forretningsudvalget mødes snarest muligt (indenfor den næste uge) med fokus på 2 hovedområder: 

1. Der skal bla ske en opstramning af hele løsladelsesinstruksen overfor DdB's rejseledsagere med primær fokus på: 

Münster uge 23

Ved en beklagelig fejl i Münster er alle flyvninger løsladt samlet kl. 9.00 - såvel Hvid som Grøn og Syd som Nord.

/Sekretariatet

Sekretariatet orienterer

Soltau uge 21 Region Syd 

Hovedbestyrelsen har på sit telefonmøde onsdag den 27. maj gennemgået alle tilgængelige informationer vedr. slippene i Soltau. HB er 100% enige i at slippet ikke lever op til de krav som gælder for DdB's løsladelser. DdB's procedurer for slip er blevet indskærpet overfor såvel den folkevalgte løslader som DdB's rejseledsager for at udgå at der sker gentagelser. 

Regnvand i kurvene  

Jönköping uge 22

Jönköping flyvningerne i uge 22 forventes afviklet fredag den 29. maj.

/Sekretariatet

 

Indberetning - forfald

Ordensudvalget skal hermed indskærpe at det ikke er en selvfølge der kan meldes forfald for indberetningspligten uge efter uge. Misbruges dette (max. 3 gange pr. sæson) fratages man evt. vinderpræmier.

/Ordensudvalget

Status indsendelse DM tilmeldinger - opdateret 22/5

Vi nærmer os med raske skridt deadline for indsendelse af tilmeldinger til DM - 21. maj 2015 inden midnat.

Se status her. 

Overførsel sker til mail adressen: dm@brevduen.dk

/Sekretariatet

Magdeburg Region Øst uge 30

I sæsonstarten var den hvide flyvning (93) Magdeburg i uge 30 fejlagtigt markeret med et L=langflyvning. Det skulle have været et M=Mellemdistance flyvning. Det er nu rettet og der kan hentes en justering til Sæsonstarten her.

Alle indsendte afstandsændringer til dato er også ajourført!

Husk at vælge "Justering" i Foreningsprogrammet, når I skal opdatere.

 

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet