Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

PR for brevduesporten i radioens P1 - opdateret

Hermed en lille forhåndsorientering om et kommende PR indslag for brevduesporten og vores herlige duer.

Per Kær Møller fra Hvalsø brevdueforening har idag været inde i Danmarks Radio for, at deltage i optagelsen til en kommende radioprogram på P1 Hjernekassen - et program med overskriften intelligens hos dyr med Peter Lund Madsen (hjernemadsen).

DdB's auktionsside.

Auktionsside 
En nyt tilbud til foreninger og medlemmer.

Det er muligt nu, at anvende DdB’s auktionsside http://auctions.brevduen.dk/ til salg af duer eller afholdelse af preauktioner for endelig auktion.
På sitet kan der tilbydes opload af katalog, stamtavler og billeder.

Auktioner.
Pris for denne auktion er 25 % af omsætningen.

Preauktioner.
Pris for denne auktion er 35 kr. pr due.

Mentorordning.

Mentorordning for nye medlemmer.

Ringliste korrektur

Der er i dag afsendt brev til foreningernes kasserere med korrektur på ringlisten 2013. 

Der er nu 8 dage til at få rettet evt. fejl og mangler. Sidste frist er tirsdag den 5. marts 2013.

Såfremt man ikke modtager dette brev, kan det skyldes at foreningen endnu ikke har indsendt ringlisten for 2013. Det drejer sig pt. om 5 foreninger, som er blevet kontaktet direkte.

/Sekretariatet

 

Kapflyvningsplan 2013-2014

Kapflyvningspanen 2013-2014 som den bleve vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 2. februar 2013 i Brædstrup - tryk her.

 

/Sekretariatet

Ringduer

Forskningschef, Carsten Riis Olesen fra Danmarks Jægerforbund har kontaktet Sekretariatet med en række spørgsmål i forbindelse et forskningsprojekt omkring ringduernes yngleperiode. Spørgsmålene drejede sig primært om brevduernes yngleadfærd.

Der var dog et par spørgsmål som vi ikke kunne svare på og vi håber at der er medlemmer som måske kan bidrage med svar. Spørgsmålene er følgende:

Sekretariatet orienterer 4. januar 2013

Brevduen nr. 1 2013

På grund af jul og nytår er Brevduen nr. 1 desværre forsinket et par dage. Bladet afsendes fra Sekretariatet fredag den 4. januar 2013.

I forbindelse med pakningen har vi desværre konstateret en fejl i formandens beretning. Den indeholder 3 omkostningsskemaer - et for hver region. Desværre er Region Øst kommet med 2 gange på bekostning af Region Syd. Skemaet for Region Syd vil blive bragt i Brevduen nr. 2 og kan desuden hentes her!

Ringe 2013

Ringe og ringkort til brug i 2013 er d.d. afsendt fra Sekretariatet. De er til alle foreninger afsendt i pakker. Allerede bestilte Guldringe 2013 er desuden vedlagt i pakkerne.

Pakkerne indeholder desuden faktura på de ordinære ringe, evt. bestilte Guldringe samt evt. bestilt vaccine. Fakturaen bedes betalt indenfor betalingsfristen.

Godt nytår!

/Sekretariatet

Brugervejledning auktionssiden

Hermed en kort vejledning til hvordan auktionssiden bruges.

Klik på dette link for at læse vejledningen

Redaktionen/pk

Auktion - Online - Del 3 af Arien Verreckt duerne.

3 og sidste del af auktionerne med Arien Verreckt duerne er nu gået i luften.

Auktionen afsluttes den 28. december kl. 19.00

Auktionssiden kan tilgåes på følgende link http://auctions.brevduen.dk/

For at byde på aktuelle auktioner skal man oprette sig med et brugernavn - følg den forholdsvis nemme vejledning på siden.

Redaktionen/pk

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet