Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

BESTANDSLISTER

Vi mangler bestandslisterne fra indtil flere foreninger.

Venligst indsend dem snarest muligt!

Vælg Filer - Udlæs til DdB - Duebestand til DdB. Angiv hvor filen skal gemmes.

Send den til duebestand@brevduen.dk

Ved evt. tvivlsspørgsmål kontakt da venligst Sekretariatet.

/Sekretariatet

HB ORIENTERER!

Til Orientering

Det er ikke med glæde jeg udsender denne nødvendige meddelelse.

Desværre er vi i DdB igen udsat for massivt mindre tilskud fra Lotto puljen, samtidig må vi sande at opstarten trods fine flyvninger i DdB ikke når vore forventninger til medsendt due antal der er afstemt efter sidste år.

NIMBUS-SPIL OPDATERET!!!

NIMBUS UGE 23, 25 og 29

Der har desværre sig et uforudset teknisk problem i Foreningsprogrammet, som betyder at R-spils kolonnen ikke åbnes korrekt. Vi har derfor flyttet NIMBUS-spillet i ovenstående 3 uger til kolonnen Z-spil.

SÅ ER DET LIGE FØR....

HUSK!

I henhold til Reglementets kap. 8 §8 stk. 6 skal alle foreninger indberetteduetallene senest torsdag kl. 20.00.

De foreninger, der kan nå at indberette regnskab til regnskab@brevduen.dk (forkert mail-adresse i Brevduen nr. 10), skal ikke gøre mere.

Øvrige foreninger skal sende en SMS til 1919 med deres duetal. SMS skal opbygges således:

FLYK fff uu kk aaa

LØSLADELSESOVERSIGT 2012 opdateret 23/4-2012

Listen med alle sektionernes løsladelser i 2012 er nu på plads.

Hent listen her.

/Sekretariatet

SÆSONSTART 2012

Så er Sæsonstart 2012 klar og kan hentes her.

Evt. fejl og mangler bedes meddelt Sekretariatet snarest muligt.

/Sekretariatet

 

DERBY TILMELDING

1. april var seneste tilmeldingsdato af 2012-ringe til Derby konkurrencerne
i 2014 og 2015.

Skulle der var foreninger der  mangler at indberette Derby, bedes det gjort således at tilmeldingen er Sekretariatet i hænde umiddelbart efter påske.

/Sekretariatet

Indberetning af duebestand

Så snart at foreningerne har gennemført vaccinationerne og indført det enkelte medlems duebestand i Foreningsprogrammet skal betsanden eksporteres til Sekretariatet - se bla. Brevduen nr. 7 / 2012.

Vejledning findes her.

/Sekretariatet

Guldringe 2012

Guldringe 2012 er i dag onsdag den 14. marts udsendt fra Sekretariatet til de foreninger, der har Guldringe 2012
medlemmer der har bestilt ringene. De er sendt til foreningens kasserer med undtagelse af de foreninger hvor andet er aftalt.

Vi gør opmærksomme på at ringene er:

OL medalje er indstiftet.

DdB har indstiftet en OL medalje for deltagelse i OL klasserne på landsudstillingen - se medaljen her

Tryk Her for at se filen.

Redaktionen

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet