Budgetopfølgning på afsendte duer til og med uge 30

 

Budgetopfølgning på afsendte duer til og med uge 30

 

I forlængelse af den status, som Hovedbestyrelsen tidligere på ugen drøftede og informerede om på hjemmesiden, så offentliggøres en aktuel status på budgetterede og afsendte duer til og med uge 30.

Se budgettet her!

Oversigten vil tillige blive optrykt i Brevduen nr. 14/2021.

 

-/Pia

Alle nyheder