Orientering – Hof uge 28, sponsor, Z-spil og 3-års-guldringe.

 

Til medlemmernes orientering oplyses det, at:

·         557 duer er afkrydset i Markering, og dermed deltager i den flotte sponsorpræmierække.

·         133 duer deltager i det frivillige Z-zpil – samlet præmiesum = kr. 19.950

·         3-års-guldringe deltager i følgende præmiesummer:

o   Region Øst = kr. 14.310

o   Region Syd = kr. 10.170

o   Region Nord = kr. 11.880

o   Præmier: 25%, 12,5%, 10%, 7,5% og 9 gange 5%
præmierne forhøjes procentuelt ved færre end 13 hjemkomne 000-ringe i en given region.

Alle nyheder