Information vedrørende økonomi på kapflyvningerne

 

Hovedbestyrelsen afholder sædvanligvis onlinemøder hver uge og vi har ved et møde onsdag, den 28. juli 2021 drøftet og gennemgået sæsonens forløb indtil og med uge 29.

 

Vi har opgjort, at vi til og med uge 29 mangler at afsende ca. 19.000 duer i forhold til det forventede dueantal, som vi havde lagt til grund for budgettet. Det medfører manglende gebyrindtægter på ca. 280.000 kr., hvoraf ca. kr. 80.000 relaterer sig til aflysningen af flyvningerne i uge 20.

 

Vi vurderer ikke, at det bliver muligt at realisere det budgetterede dueantal på flyvningerne i uge 30, 31 og 32 og det er derfor forventningen, at der desværre kommer til at mangle yderligere gebyrindtægter.

 

Fra og med uge 28 forhøjede vi kapflyvningsgebyrerne med 10%, hvilket naturligvis har hjulpet en smule på situationen, men da der ikke sendes det forventede dueantal på flyvningerne, så ser vi ind i, at vi kan forvente at omkostningerne for gennemførelse af vort kapflyvningsprogram for sæson 2021 langt overstiger de gebyrer, som vi som medlemmer betaler for at deltage i flyvningerne. Vi ser således ind i et væsentligt underskud på vore kapflyvningsaktiviteter i sæson 2021. På trods af dette vurderer Hovedbestyrelsen ikke, at vi bør ændre på flyveplanen og de tilbud om flyvninger, som flyveplanen indeholder, men at vi skal bruge de erfaringer vi får til at overveje de tilbud, som kapflyvningsplanen skal indeholde fremover. Vi har tillige vurderet, at en yderligere forhøjelse af kapflyvningsgebyrerne ikke får megen effekt for de få uger der er tilbage, så disse fastholdes indtil videre.

 

Ovennævnte er tænkt som en status og orientering til medlemmerne.

 

-/Hovedbestyrelsen