Reglement ved centralindlevering, Løsladelse på marathonflyvningerne

 

Reglement ved centralindlevering

Følgende er gældende ved centralindlevering til DdB’s marathonflyvninger.

Duerne kan pakkes som normalt i lokalforeningerne og transporteres til centralindleveringsstederne af 2 af hinanden uafhængige medlemmer eller alternativt skal kurvene med de indleverede duer være plomberet med sikkerhedsplomber.

Ved indlevering i lokalforening indsendes regnskabet til DdB umiddelbart efter indleveringen og senest onsdag kl. 22:00.

Duerne kan også indleveres direkte på centralindleveringsstederne af enkelt medlemmer. Centralindleverings stederne stiller uret og printer indleveringslisten fra terminalen. Lokalforeningerne skal derefter indlæse terminalen i foreningsprogrammet, samt indsende regnskabet til DdB. Regnskabet skal være indsendt senest torsdag kl. 22:00.

I det tilfælde, et medlem indleverer duer på et indleveringssted, som ikke kan tilbyde det elektroniske anlæg, medlemmet er i besiddelse af, kan vedkommende medbringe sin egen forenings indleveringsantenne. Efter indleveringen returnerer medlemmet indleveringsantennen til foreningen i en af centralindleveringsstedet plomberet (lille) foreningskurv, hvor kontrolhandlingen omkring udprintning og indberetning af anmeldelser etc. kan foretages.

Løsladelse på marathonflyvningerne

Efter flere henvendelser ang. løsladelsestidspunkt for de 3 orange marathonflyvninger har Hovedbestyrelsen drøftet sagen igen. Vi præciserer, at slip mellem kl. 06:00 og 09:00 fortrækkes. Derefter er tidsrummet mellem kl. 09:00 til 15:00 en mulighed. Efter kl. 15:00 udsættes flyvningen til næste dag.

Alle nyheder