Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

SEKRETARIATET INFORMERER

Start DdB-sæson 2014.

Det er på HB-mødet besluttet at DdB-sæsonen starter i uge 22 og slutter i uge 33. Dette sker for at undgå 2 DdB-uger i maj og af hensyn til de forberedende sektionsflyvninger ikke skal starte for tidligt.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer

Statistik 2013

Så er statistikken for sæson 2013 klar og kan hentes her.

Sektionern bedes snarest indsende statistikken for sektionsflyvningerne til brug for beregning af OL-duer. Vælg Eksporter og punktet Totalstatistik (DdB).

Sendes til email adressen: ddb@brevduen.dk

Nationalcup

UGE 32 MÜNCHEN

På grund af vejr-situationen i München området, er duerne flyttet til Freiburg.

/Sekretariatet

REGION NORD ALTONA UGE 30

I forbindelse med slippet af Regions Nords røde 4-duers flyvning (94) fra Altona den 26. juli blev der ved en beklagelig fejl løsladt 18 kurve med duer til den hvide flyvning (93). Der er tale om en beklagelig menneskelig fejl på løsladelsesstedet.

Sekretariatet vil fjerne alle disse for tidligt slupne duer fra den endelige resultatopgørelse.

De berørte foreninger/sektioner vil modtage kopier af anmeldelsesskemaerne med angivelse af de berørte duer snarest muligt.

/Sekretariatet 

LØSLADELSER KOMMENDE WEEKEND UGE 30!!

På grund af den annoncerede vejrmæssige udvikling i den kommende weekend (uge 30), kan der forventes slip i Soltau og Altona fredag den 26. juli.

/Sekretariatet

REVIDERET KAPFLYVNINGSPLAN uge 30-32 2013

Hovedbestyrelsen har her mandag middag afholdt telefonmøde vedr. den resterende del af sæsonen 2013.

Sæsonens foreløbige sværhedgrad og den varme vejrprognose for de næste uger har medfødt at HB af besluttet at korte afstandende op.

Ugerne 30 til 32 afvikles efter en revideret plan, som kan hentes her.

Flyvningerne kan rettes manuelt i Foreningsprogrammet ved blot at rettet stationens nummer. Er du i tvivl kontakt da Sekretariatet!

TILFLYVERE MED DdB's BILER

Det er helt ok at sende tilfløjne duer med DdB's opsamlingsbiler torsdag.

Men det kræver at følgende overholdes:

- der gives besked til enten Peer Vestergård, Niels Larsen eller Peter Andersen på forhånd

- besked gives mellem kl. 9.00 og 20.00

- duen afleveres til lastbilen i en papkasse

- papkassen skal være tydeligt mærket med afsender og modtager

- modtager SKAL være orienteret

/Sekretariatet

SEKRETARIATET INFORMERER

Justering.

Der er nu lagt en Justering klar på hjemmesiden med den ændrede kapflyvningsplan for uge 29. Den kan hentes her. Indlæs den i Foreningsprogrammet som en Justering.

Mesterskaber

UGE 29

Med udgangspunkt i de meget lave tal for antal medsendte duer, som indtil nu har præget hele sæsonen, har Hovedbestyrelsen besluttet, at ændre Karlsruhe for region Øst og Syd samt overnats-flyvningen til Giessen.

Det vil reducere omkostningerne i den uge væsentligt.

Der vil blive lagt en justering klar på hjemmesiden i uge 28.

/Sekretariatet 

DUETAL

Desværre overholder ikke alle foreninger Reglementets kap. 8 § 8 stk 6.

" Ugens duetal skal indberettes torsdag senest kl. 20.00 til transportudvalget enten via indberetningen af regnskabet eller sms til 1919. Vejledning i Brevduen nr. 10.".

Det er yderst vigtigt at dette punkt overholdes.

/Sekretariatet

 

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet