Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

KAPFLYVNINGSPLAN 2014 INKL. GEBYRER

På sit møde den 22. februar har Hovedbestyrelsen fastlagt gebyrerne på flyvningerne i sæson 2014.

Kapflyvningsplanen og gebyrer kan ses her.

/Sekretariatet

Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

Repræsentantskabsmødet 2014 – Lørdag den 1. februar.

1) Mødet åbnes kl. 13.00 med præmieuddeling.

171 stemmeberettigede incl. hovedbestyrelsen

2) Valg af dirigenter

a. Jørn Boklund - valgt
b. Ole Lundbøl - valgt

3) Valg af stemmetællere

a) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning - rep. ved bordene der sidder ind mod midtergangen.

b) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning - Jesper Kristensen 126 / 142 John Sørensen / 113 Lars Simonsen / 189 Ole Mejlgran.

4) Beretning.

Præmieliste for landsudstillingen 2014

Hermed præmieliste for landsudstillingen 2014

Præmieliste kan ses her

Preauktion online - duer fra Comb. den Haan - Holland.

Husk preauktionen med Comb. den Haan duerne der sælges på landsudstillingen slutter 28. januar kl. 19.00

Du kan tilgå auktionen her http://auctions.brevduen.dk/

Redaktionen/pk

Landsustillingen - Sidste chance for tilmelding

Sidste chance for tilmelding til landsudstillingen

Tilmelding kan nåes endnu - kan sendes som email til pmk@slagelse.dk

Redaktionen/pk

PR - slag deltager på racedue landsudstillingen

Så er det i den kommende weekend Lørdag og Søndag, at DdB's PRslag skal på sin første opgave af forhåbentlig mange. DdB har købt en stand på racedue landsudstillingen i Fredericia og det skal blive spændende, at se hvordan det tager sig ud. Så hvis du har tid så kig forbi standen

Esdue 2013 - Landsopgørelse 25 bedste hanner og hunner.

Hermed opgørelsen over de 25 bedste hanner og hunner i ES-due opgørelsen 2013

Alle duerne er inviteret til deltagelse på landsudstillingen februar 2014.

Besked om deltagelse bedes givet til Tommy Rasmussen på mail : egsvang@rasmussen.mail.dk eller 2020 3181

Listen over duer kan ses her

Redaktionen / PK

Preauktion online - duer fra Comb. den Haan - Holland.

Preauktioner over 40 duer fra Comb. den Haan - Holland er lagt på auktionssitet.

Følg linket her http://auctions.brevduen.dk/catalog/19

Duerne sælges endeligt i forbindelse med Ddb repræsentantskabsmøde 1. februar 14.

Redaktionen/pk

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet