Svar fra Fødevarestyrelsen

Vi kan informere jer om, at vi her i eftermiddag har modtaget nedenstående svar fra Fødevarestyrelsen:

Jeg skal hermed bekræfte, at vi den 25. marts 2022 modtag jeres henvendelse om tilladelse til at afholde træning og kapflyvninger.

Den 5. april 2022 modtog vi en oversigt over de planlagte flyvninger.

Fødevarestyrelsen anser henvendelsen som en anmodning om dispensation fra bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1996 af 1. november 2021 om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza for fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Senest i går den 11. april 2022 har Jørn Boklund henvendt sig via vores Kunderådgivning med henblik på at rykke for en tilbagemelding. Jeg skal i lyset heraf beklage, at I først nu modtager en kvittering på ansøgningen og underretning om estimeret sagsbehandlingstid.   

 I har af hensyn til sæsonstart fremhævet i følgebrev af den 5. april 2022, at det haster med en tilbagemelding.  Hertil skal jeg bemærke, at det desværre ikke er muligt at færdigbehandle jeres anmodning inden påskeferien.

Det skyldes blandt andet, at anmodningen giver anledning til principielle overvejelser og at der mangler afklaring på, om der er behov for indhentelse af en ekstern faglig vurdering.

Grundet den forestående sæson bestræber vi os på, at der kan foreligge en afgørelse i løbet af uge 17.  

Indtil da kan jeg oplyse, at det i overensstemmelse med § 7, i ovenfornævnte bekendtgørelse alene er tilladt for duer at foretage motionsflyvning omkring eget slag.

 12.04.2022

/Pia West Christensen

Alle nyheder

25.09.2023 - 10:15
21.09.2023 - 13:43
18.09.2023 - 09:47
17.09.2023 - 23:26
04.09.2023 - 12:27
30.08.2023 - 14:21
21.08.2023 - 12:41
17.08.2023 - 10:59

Sider