Frist for indsendelse af forslag

Frist for indsendelse af forslag

Husk frist for indsendelse af forslag til behandling på kommende repræsentantskabsmøde nærmer sig.

 

I henhold til DdB’s love § 12, stk. 2, så skal eventuelle forslag, som foreninger ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet indsendes til sekretariatet på ddbpost@outlook.dk inden den 15. november 2021.

 

Forslag skal være underskrevet af foreningens formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Den 24. oktober 2021 blev Hovedbestyrelsens endelige forslag til kapflyvningsplan offentliggjort på DdBs hjemmeside. Forslaget skal behandles på repræsentantskabsmødet og kan ses her. Såfremt der indsendes forslag til grænseændringer, så skal disse være vedlagt et kort, hvor forslag til grænsen er tegnet ind.

 

Hovedbestyrelsen

Alle nyheder