Reglement

De danske Brevdueforeningers reglement

DdB`s reglement offentliggøres, sendes til alle medlemmer, hvert år i april måned sammen med love og ringliste.

Reglementet ajourføres hvert år af hovedbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, således at beslutninger taget på hovedbestyrelsesmøder, repræsentantskabsmødet og delegeretmødet afspejles i reglementet for den kommende kapflyvningssæson.