Fødevarestyrelsen hæver trusselvurderingen for højpatogen fugleinfluenza (HPAI) fra middel til høj

Fødevarestyrelsen har fra den 23. november hævet trusselsvurderingen for fugleinfluenza fra middel til høj.

FVST meddeler samtidig at der indføres et indelukningskrav for fugle og fjerkræ fra den 23. november 2022.

Besætninger under 100 fugle i fangenskab er undtaget indelukningskravet. Brevduer er i henhold til bekendtgørelsen fritaget for indelukningskravet således at det er tilladt at motionsflyve og kapflyve duerne, dog ikke hvis man bor i en overvågningszone.

 

Samtidig indføres der forbud mod samling af fugle herunder dyrskuer og udstillinger.

Arbejdet med træning i dommerklubberne er ikke berørt af dette, hvis man indfører den foranstaltning at der kun medbringes og bedømmes duer fra et og samme slag på træningsaftnerne, og duerne ikke blandes med duer fra andre slag.

 

Vaccinationer i klubhusene kan ikke gennemføres med flere slag ad gangen, men er i orden med et slags duer.

Auktioner kan stadig gennemføres med duer fra et og samme slag.

 

 

Se bekendtgørelsen : www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1445

 

 

Se meddelelsen på FVST : www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202022/Fødevarestyrelsen-advarer-Høj-risiko-for-fugleinfluenza.aspx 

 

24.11.22

/Jørn Boklund

Alle nyheder

26.05.2014 - 14:31
22.05.2014 - 11:17
01.05.2014 - 14:34
27.04.2014 - 12:19
25.04.2014 - 12:44
15.04.2014 - 08:55

Sider