Hovedbestyrelsen orienterer

Slagpræmier 

På grund af at det afsendte antal duer siden sæsonstarten har været væsentligt under det forventede og budgetterede antal duer, har Hovedbestyrelsen besluttet at fjerne slagpræmierne i alle sektioner fra og med uge 27.

 

/Hovedbestyrelsen