Forretningsudvalget orienterer

Skift af løslader i Region Syd

Flyvningen fra Osnabrück for Region Syd forløb desværre ikke efter bogen primært grundet forkert vurdering af den vejrmæssige situation.

Det har bragt regionens løslader, Anders Brøbech, under et stort pres/kritik fra mange sider. Et pres og en kritik der selvfølgelig også har nået Hovedbestyrelsen. Der er ingen tvivl om at løsladelsernes kvalitet har stor indflydelse på duernes hjemkomster, medlemmernes tillid og oplevelse og dermed muligheden for at deltage på kapflyvningerne fremadrettet.

Set i lyset af dette, har Anders Brøbech kontaktet Forretningsudvalget for at debattere situationen. Her har Anders Brøbech loyalt stillet sit mandat til rådighed, hvis Forretningsudvalget ønskede det.

Efter en grundig vurdering af hele situationen, har Forretningsudvalget besluttet at tage Anders Brøbech på ordet og har fritstillet ham fra jobbet i Region Syd med øjeblikkelig virkning. Forretningsudvalget har herefter indsat hovedbestyrelsesmedlem Villy Petersen, Esbjerg som løslader for Region syd med virkning fra og med uge 25’s flyvninger. Beslutningen gælder for resten af valgperioden.

 

/Forretningsudvalget